Majoor Bosshardt Fonds

Het was de wens van ‘Majoor’ Alida Bosshardt dat het werk waar zij zich met hart en ziel voor heeft ingezet, doorgang zou vinden na haar overlijden. Ter herinnering aan haar leven is het Majoor Bosshardt Fonds in het leven geroepen, dankzij een groot aantal donateurs.

Het fonds heeft drie aandachtsgebieden:

  • Goodwillcentra Amsterdam

Ruim dertig jaar heeft de Majoor leiding gegeven aan het Goodwillwerk van het Leger des Heils in Amsterdam. Goodwillcentra Amsterdam heeft inmiddels vele locaties waar jaarlijks honderden mensen een beroep op doen. De ruim vierhonderd medewerkers zetten zich in op het gebied van opvang van dak- en thuislozen, maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening en thuiszorg.

  • Evangelisatie in Nederland

"Mijn motivatie: het evangelie. Mijn voorbeeld: Jezus Christus." De majoor liet niets aan duidelijkheid te wensen over als het ging om wat haar ten diepste bewoog. Tot op hoge leeftijd ging ze tweemaal per week door de straten van Amsterdam om de Strijdkreet aan te bieden. In de korpsen (kerkelijke gemeentes) van het Leger des Heils vinden allerlei activiteiten plaats, met als doel mensen in contact te brengen met de Liefde van Christus. 

Majoor Bosshardt is altijd een groot voorstander geweest van ontwikkelingshulp. Ze heeft hier zelf over gezegd: "Ontwikkelingshulp is natuurlijk geen kwestie van een grote zak geld geven aan een land. Het beste is om ervoor te zorgen dat je mensen onderwijs geeft en medische zorg en ze daarnaast leert hoe ze zichzelf kunnen helpen." Het Leger des Heils in Nederland ondersteunt verschillende projecten in zogenoemde ontwikkelingslanden. Binnen deze aandachtsgebieden worden projecten van het Leger des Heils vanuit het fonds financieel ondersteund.

Wilt u een donatie doen specifiek aan het Majoor Bosshardt Fonds, vermeld dan svp in uw betaling:
Majoor Bosshardt Fonds
Leger des Heils, Almere

IBAN: NL72 RABO 07 07 07 01 71

o.v.v. Majoor Bosshardt Fonds


U kunt uw vragen over het Majoor Bosshardtfonds per e-mail sturen naar: fondsenwerving@legerdesheils.nl