Zondaarsbank

Symbolen:
Crest   Heiligingstafel   Kleuren   Uniform   Vlag   Zondaarsbank

Zondaarsbank: In de tijd dat men op zondag twee diensten had, een verlossingsdienst voor onbekeerden en een heiligingsdienst voor bekeerden, werd op zondagavond het witte kleed van de heiligingstafel gehaald en werd de tafel gezien als de ‘troon der genade’.Hier kon de zondaar die in berouw tot God kwam, vergeving/genade ontvangen. 

Tegenwoordig wordt er slecht één dienst gehouden op zondag en is de zondaarsbank dus in onbruik geraakt.Wij geloven dat de diegene die bidt ook aan de heiligingstafel genade van God kan ontvangen.