Zang en Muziek

Adressen   Evangelisatie    Financiën   Korpsofficieren  Korpsraad   Missie   Over het Leger des Heils   Pastoraleraad   Sociale Media   Sponsor   Stage   Vrijwilligerswerk   Vrouwen   Zang en Muziek 

ZANGKOOR: Binnen het korps functioneert al jarenlang een gemengd koor, dat onder leiding van de pianist en koorleider muzikale bijdragen en ondersteuning biedt aan de Zondagse erediensten. Dit koor dat ongeveer 20 leden telt, staat open voor zowel heilssoldaten als mensen die zich op enigerlei wijze bij ons korps betrokken voelen (adherenten).  De wekelijkse repetitie vindt plaats op Woensdagavond om 19.30 uur. Enige malen per jaar wordt er door het koor een muzikale avond verzorgd in een verzorging- of verpleeghuis.Dit is altijd weer een belevenis voor zowel de koorleden als de luisteraars.

ONTSTAAN MUZIEKKORPSEN LEGER DES HEILS: In de begintijd van het Leger des Heils in Londen werden in de openluchtdiensten de liederen van samenzang uit praktische overwegingen al snel begeleid door o.a. violen en blaasinstrumenten. De muzikale familie Frey waren de eersten die verantwoordelijk werden gesteld voor deze muzikale omlijsting. Het geluid van de blaasinstrumenten droeg verder dan dat van de violen en zo werden al snel naar Engels voorbeeld de Brassbands een vast onderdeel van het Leger des Heils diensten.

Het was William Booth zelf die hiervoor regels opstelde. De arrangementen voor de samenzang werden door legermensen gemaakt van bekende melodieën uit die tijd die gemakkelijk in het gehoor lagen. Bijvoorbeeld: ‘Poor Old Unkle Ned’, ‘Poor Old Joe’. De teksten kregen een andere inhoud met een christelijke boodschap. Wanneer de Brassbands solo optredens verzorgden in de diensten dan kwamen in die solonummers altijd herkenbare melodieën voor. Op deze manier werden door de latere componisten en arrangeurs duizenden muziekstukken geschreven die tot op heden nog steeds herkenbaar zijn. Later werden ook nieuwere muziekstijlen geïntroduceerd.

De specifieke brassband sound is door het Leger des Heils over de gehele wereld verspreid en herkenbaar geworden. Deze typische muziekstijl kent echter in Engeland en zijn voormalige koloniën een andere historie. Grote bedrijven als o.a. oude kolenmijnen, staalfabriekkanten, motorenfabrieken enz. kennen nog steeds een muziekafdeling waar de brassbands deel van uitmaken. Jaarlijks worden er kampioenschappen georganiseerd in de Royal Albert Hall voor deze muziekkorpsen. Leger des Heils bands nemen daaraan geen deel in verband met het competitie element.

Wel worden bekende Leger bands uitgenodigd op dergelijke festivals voor een gastoptreden. Het Leger des Heils kent een aantal speciaal samengestelde nationale brassbands: de International Staff Band, Engeland; de German Staff Band, Duitsland; de Melbourne Stafband, Australië; de Amsterdam Staff Band, Nederland; de New York Staff Band en de Chicago Staff Band, USA; de Canadian Staff Band en de Japan Staf Band. Plaatselijke Leger des Heils korpsen kennen veelal ook een Brassband zij het veelal in kleine bezettingen van ongeveer tien tot vijftien muzikanten. Ondanks deze kleine samengestelde muziekkorpsen staan ook zij bekend om hun typische muziekstijl die bekend is van de grotere brassbands.

 

Zang en muziek

Zangkoor 5Zangkoor

Korps Hilversum kende in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw ook mooi een muziekkorps, dat echter in de negentiger jaren is gestopt wegens een tekort aan muzikanten. Het was in 2012 dat de korpsofficier, majoor Dini Veenendaal, liet onderzoeken of het mogelijk was om weer een klein muziekensemble op te starten. Dat is in 2013 gelukt. Na een jaar als project muziekkorps te hebben gefunctioneerd is in 2014 besloten de status te veranderen in Open Muziekkorps Leger des Heils Hilversum.

Er werden een aantal muziekinstrumenten ‘geleend’ van andere Leger des Heils muziekkorpsen en er werden financiën vrijgemaakt en verkregen voor het aanschaffen van een aantal goede muziekinstrumenten.

Zang 1