Weekpost

Bijzondere Samenkomsten | euwigheidszondag | Koffie drinken na de samenkomst | Opname samenkomst | Oppas Samenkomst | Samenkomsten | Warm welkom dienst | Weekpost | Zondagmorgen Samenkomst | Zondagsgebed 

UPDATE (Website versie) 29-3-2020

Ongetwijfeld hebt u gehoord dat de maatregelen rondom het Coronavirus zijn verscherpt en dat er tot 1 juni a.s. geen samenkomsten gehouden mogen worden. Dat is slecht nieuws want het betekent dat we niet samen Pasen maar zelfs ook geen Pinksteren kunnen vieren. Geen Paasontbijt maar ook geen moment samenkomen rondom het kruis. We zullen u de komende week in ieder geval wat materiaal toesturen per mail of post wat u in de stille week kunt gebruiken. Welke mogelijkheden we met Goede Vrijdag en Pasen kunnen en mogen benutten zijn we nog aan het onderzoeken. We houden u op de hoogte.

We zijn blij dat er onderling veel contact is en mensen elkaar bellen en kaartjes sturen en wat let u/jou om dat ook te doen. Wacht niet tot je gebeld wordt maar pak zelf de telefoon en bel je buren/vrienden/familie/korpsgenoten op of stuur een kaartje. We hebben elkaar meer dan ooit nodig!

De hoeveelheid kleding die we momenteel binnenkrijgen is enorm en de winkel is dicht. We proberen er met elkaar voor te zorgen dat het allemaal beheersbaar blijft, ook omdat het minder vaak wordt opgehaald.
Inmiddels koken we tijdelijk vanuit Hilversum voor een leefgroep in Huizen verbonden aan Trompendaal waar 10 kinderen wonen.  De kok en enkele medewerkers zijn ziek en wij proberen hen zo te ondersteunen.

A.s. zondag is er om 10.00 uur weer een samenkomst via een live stream vanuit korps Almere:
https://www.legerdesheils.nl/korpsalmere/uitzending-meekijken.

WOORD TER BEMOEDIGING

‘En over de golven komt Hij de zijnen tegemoet,
Zijn stem klinkt blij hen tegen: Ik ben ‘t, heb goede moed!
Zijn macht temt de golven, zijn stem bedwingt de woeste zee
en ’t moe geworsteld harte wordt stil door Jezus’ vree.’

Dat is het koor dat in mij opkwam de afgelopen week… Ik ben benieuwd welk(e) lied(eren) u hebt gelezen, geneuried, misschien wel gezongen -in uw eentje of samen met huisgenoten. Wat zijn we toch ontzettend rijk, dat we al die Woorden van God binnen kunnen laten komen -ook wat we rechtstreeks lezen in Het Woord. Dat we kunnen luisteren en kijken naar vieringen op radio en TV. En wat hebben we het hard nodig, nu de regels vanuit de Overheid opnieuw zijn aangescherpt: minstens tot 1 juni geen bijeenkomsten, boetes op ‘samenscholingen’ van meer dan 3 mensen en andere overtredingen, nog meer winkels dicht. Voor elk van ons als korpsleden met verschillende gevolgen. Als u op leeftijd bent en alleen woont, hebt u er wellicht van wakker gelegen dat u voorlopig niet naar de kapper kunt en ook de thuiskapster het niet meer aandurft.

Degenen van ons die in een vitaal beroep werken, merken dat die sociale afstand niet altijd te houden is, als een cliënt je spontaan een knuffel geeft omdat je haar hebt geholpen. Het gevoel van golven die je overspoelen, een woeste zee bekruipen je, reële vrees om je gezondheid en die van wie bij je horen.

Als tegenwicht blijken we heel creatief in hoe we er wél voor elkaar kunnen zijn: via de belcirkels die onze officieren in gang hebben gezet, kaartjes die over en weer worden gestuurd, samen wandelen en bidden op de hei, genietend van de uitbundige lente in Gods Openluchtmuseum. En daarna zingen bij wie aan huis gebonden is - als je mobiliteit dat toelaat – uiteraard ook daar op gepaste afstand.


Tot slot nog de link naar een lied: (link naar) Opwekking lied 695 Vind rust, mijn ziel, in God alleen! https://www.youtube.com/watch?v=aHUDfXT02tA
Zo zijn we op afstand Verbonden en mogen we ook de komende week elkaar blijven bemoedigen, ons meer dan ooit vastklampend aan onze Goede God. Hij geeft ons geduld op momenten dat wij niets van Hem voelen en Hij wekt ons verlangen om zijn liefdevolle nabijheid opnieuw te ervaren. Zijn Troost, Moed en Vrede wens ik u toe, van hárte!
Marijke van Dalen (majoor)

THEMA VAN DEZE WEEK: Sta op en leef!
Voor uw persoonlijke moment van bezinning: Lied 230
Bijbelgedeelte: Johannes 11: 1-4 en 17-44

TEKST VAN DE WEEK: “Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 28:11)

PERSONALIA – Zieken
• We hoorden dat br. Johan Vos op dit moment ziek is. Denkt u aan hem en zijn vrouw.

PERSONALIA - Aandacht
Een paar namen van mensen die we juist in deze weken niet moeten vergeten. Uiteraard zijn er nog veel meer, maar iedere week zullen we er een aantal noemen. Laat merken dat u aan hen denkt.
• Br. Nico Blom
• Zr. T. Plantinga
• Envoys G. van den Hoek
• Fam. P. Ham, Aaltje
• Zr. H. Kastelein
• Mevr. G. Staal

PERSONALIA – Meeleven
• Wij ontvingen bericht dat Janna Dieveke Vendelbosch-Steen Redeker op 15 maart 2020 door de Heer is thuisgehaald. We denken aan en bidden voor haar familie.

BIJBELLEESROOSTER
Maandag  30 maart Lucas 22: 43-46
Dinsdag 31 maart Lucas 22: 47-48
Woensdag 01 april Lucas 22: 49-51
Donderdag 02 april Lucas 22: 52-54
Vrijdag 03 april Lucas 22: 55-62
Zaterdag 04 april Lucas 22: 63-65
Zondag 05 april Lucas 22: 66-71