Wat is een Korps

Informatie   Interne Communicatie   Kerken met stip   Korps Hilversum   Korpsnieuws   Wat is een Korps

Wat is een Korps: Een korps is een plaatselijke gemeente van het Kerkgenootschap Leger des Heils. Een korps is het centrum van geestelijk en maatschappelijk werk. Korps Hilversum is actief op het gebied van: evangelisatie, pastoraat, jeugdwerk en verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening.

Het Leger des Heils baseert zijn geloof op de Bijbel. De geloofsbelijdenis stemt overeen met die van de protestantse kerken. Het Leger kenmerk zich o.a. door het uniform, rangen en een vlag. Het zijn de uitvoeringsvormen van een "aanvallende kerk " de strijd tegen eenzaamheid, verslaving, onrecht en onheil.