Vrouwen

Adressen   Evangelisatie    Financiën   Korpsofficieren   Korpsraad   Missie   Over het Leger des Heils   Pastoraleraad   Sociale Media   Sponsor   Stage   Vrijwilligerswerk   Vrouwen   Zang en Muziek 

Vrouwenbond: Om de week is er voor vrouwen boven de 18 jaar een echt middagje uit. Er wordt een zeer afwisselend programma geboden met creativiteit, educatie, ontspanning en meditatie. Deze groep vrouwen maakt het ook gezellig en heeft belangstelling voor elkaars levenssituatie.

Time out: Jonge vrouwen kunnen elkaar eenmaal in de zes weken op een avond ontmoeten. Het programma is aangepast aan de leeftijd, maar heeft de zelfde elementen als de vrouwenbond: creativiteit, educatie, ontspanning en meditatie.

Leiding Vrouwenbond - Hannie Drost:  035-6280861
Leiding Time Out - zr. Esther Kerkhoven:  0346-211331