Verjaardagsclub

Goed nieuws club Huizen  Kokkies Kids Kookclub   Verjaardagsclub

Verjaardagsclub: Meteen na de geboorte, kan een baby  bij ons korps worden ingeschreven. Verder wordt er ook aandacht besteed aan de ouders en de ontwikkeling van het kind d.m.v. een regelmatig bezoekje of via een ander communicatie middel.