Symbolisch bloemschikken 2019

Symbolisch bloemschikken   Symbolisch bloemschikken 2016   Symbolisch bloemschikken 2017   Symbolisch bloemschikken 2018   Symbolisch bloemschikken 2019   Symbolisch bloemschikken 2020 

We staan in deze dagen stil en leven toe naar Witte Donderdag en Goede Vrijdag,
om zo in eenvoud het lijden en sterven van Jezus te gedenken.

Maandag, Dinsdag en Woensdag:
“Geef mij een paar dagen om te ontdekken, wie U bent ”.
UITLEG SCHIKKING:
Een paarse doek: Ingetogenheid.

Vaas of pot met paarse bloemen en takken. 
Elke dag gaan er wat bloemen uit de pot,
zodat er op woensdag nog takken overblijven  en een enkele bloem.

Witte Donderdag:
“Samen eten”.
Wie hier van eet en deelt met een ander, gaat niet verloren.
Komt allen, eet en deelt van dit brood, het brood des levens…
UITLEG SCHIKKING:
Een witte doek: witte donderdag
Boeket witte bloemen
Brood, Kan met kommetje.

Goede vrijdag:
“Zij voerde Jezus weg, Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze Hem, met Hem twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden.”
UITLEG SCHIKKING;
Ondergrond: zwart, rouw, verlatenheid
Drie kruisen,
Aan de voet van het kruis van Jezus bloeiende rode bloemen, het bloed van Christus.
Aan de voet van de andere twee kruisen wat stenen

Stille zaterdag:
“ Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten?”
Het is geen “lege” dag. Deze dag is gevuld met wachten, met verwachten, dat uitloopt naar de wake. De steeds dieper wordende duisternis zal gebroken worden door het licht dat overwint op de paasmorgen.
 UITLEG SCHIKKING;
Zwarte doek onder de schikking: de duisternis, het gevoel van verlatenheid.
Zwarte tule over de schikking: nog is het nacht.
Witte bloemen ; het Licht breekt door de duisternis heen
Grote steen; het graf is gesloten.

1e Paasdag:
Dit is de hoogste dag: Hij is uit ’t graf verrezen.
Nu stroomt, op Zijn gezag de blijdschap door ons wezen.

Dit is de hoogste kracht: de steen is weggeschoven.
De schuld is weggebracht. Dit sterkt ons in ’ t geloven.

Dit is ’t hoogste feest: wij mogen eeuwig leven.
Waarom nu nog gevreesd? De dood is nu verdreven!

Dit is het hoogste Woord: de Heer heeft overwonnen!
Wij trekken met Hem voort, de toekomst is begonnen!

UITLEG SCHIKKING:
Witte en gele bloemen als teken van het nieuw leven dat aanvangt.
Witte doek onder de schikking: als teken van hoop.
De steen aan de zijkant: het graf is leeg
Witte doek: het graf is leeg.