Symbolisch bloemschikken 2018

Symbolisch bloemschikken   Symbolisch bloemschikken 2016   Symbolisch bloemschikken 2017   Symbolisch bloemschikken 2018   Symbolisch bloemschikken 2019   Symbolisch bloemschikken 2020

Klik voor Uitleg Symbolisch bloemschikken 2018:>  PALMZONDAG
Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat Zijn de koninklijke
krachten
Gods kracht.

Dit is Uw opgang naar Jeruzalem Gij Uw vredestelt voor onze ogen, vrede aan allen die uw naam verhogen: waar heden hosanna, morgen kruisigt Hem. Mattheüs: 21: 1-11
De schikking: In de schikking zien we de intocht in Jeruzalem. Aan het begin van de weg zien we de juichende mensen, in de vorm van takjes. Dit juichend binnen halen verandert in de kale rode takken, die eindigen bij het kruis.

Klik voor Uitleg Symbolisch bloemschikken 2018:> MAANDAG
Stil staan wil ik
bij Uw lijden,
bij Uw sterven,
dan mag ik weten
wie U bent,
wat U deed.
Omdat het antwoord
dan gegeven is.
Het geheim is openbaar geworden.
De stilte wordt opgeheven
Straks als het zondag wordt.
Het kruis staat centraal deze dagen samen met de mensen aan de voet van het kruis.
De liturgische kleur is paars, dit is de kleur van rouw, ingetogenheid en inkeer. De witte lelie is het symbool van onschuld en zuiverheid en verwijst naar de moeder van Jezus, Maria.

Klik voor Uitleg Symbolisch bloemschikken 2018:> DINSDAG
Het kruis staat centraal deze dagen en de mensen bij het kruis
De liturgische kleur is paars, dit is de kleur van rouw, ingetogenheid en inkeer.
De verschillende bloemen staan voor de verschillende mensen, die bij het kruis staan.

Klik voor Uitleg Symbolisch bloemschikken 2018:> WOENSDAG
Het kruis en de mensen aan de voet van het kruis staan centraal.
De liturgische kleur is paars, dit is de kleur na rouw, ingetogenheid en inkeer.
De roos staat voor de Maria van Magdala. In de roos zien we dat het licht en de herkenning bij Mari doorbreekt. De steen verwijst naar de vaste rots.

Klik voor Uitleg Symbolisch bloemschikken 2018:> WITTE DONDERDAG
Het kruis en de mensen aan de voet van het kruis staan centraal.
De liturgische kleur is wit, de feestelijke inzet van  de drie dagen voor Pasen. Wit is ook de kleur van tederheid en liefde.
De grote kaars staat voor Jezus en de 12 anderen voor de discipelen, die samen met Jezus het avondmaal vieren. De schaal met water verwijst naar Jezus die de voeten van de discipelen wast.

Klik voor Uitleg Symbolisch bloemschikken 2018:> GOEDE VRIJDAG
Het kruis staat  ook vandaag centraal en de mensen aan de voet van het kruis.
Jezus lijden is op een diepe wijze verbonden
De stenen aan de voet van het kruis
Symboliseren wat wij, wat u, als een steen
op het hart meedraagt.
De zwarte doek drukt de verlatenheid uit. Het geknakte riet zal niet gebroken worden.
De rode anemonen staan voor het lijden.

:Klik voor Uitleg Symbolisch bloemschikken 2018> STILLE ZATERDAG
Het kruis staat centraal, maar verdwijnt langzaam naar de achtergrond. Het graf is gesloten, het wordt donker, maar het licht wordt langzaam groter. Het leven breekt door de dood.
De zwarte doek drukt het donker en de verlatenheid uit. De steen is de steen voor het gesloten graf. Het kaarsje staat voor HET LICHT dat doorbreekt. Witte tulpen als teken van hoop.

Klik voor Uitleg Symbolisch bloemschikken 2018:> PASEN
Het kruis staat niet meer centraal in de schikking  maar staat naar achteren. De steen is weggerold, het graf is open, als Maria van Magdala met de andere Maria bij het graf komen
Onder de schikking ligt een witte doek. De schikking is gemaakt van witte en gele bloemen.
De witte bloemen staan voor groei en kracht , de gele voor het nieuwe leven.
De weggerolde steen staat tegen het kruis, als teken dat het leven overwint.

Dit is de hoogste dag: Hij is uit ’t graf verrezen.
Nu stroomt, op Zijn gezag, de blijdschap door ons wezen.

Dit is het hoogste Woord: De Heer heeft overwonnen!
Wij trekken met hem voort! De toekomst is begonnen!

Palm pasen stok (1)corrected