Symbolisch bloemschikken 2016

Symbolisch bloemschikken   Symbolisch bloemschikken 2016   Symbolisch bloemschikken 2017   Symbolisch bloemschikken 2018   Symbolisch bloemschikken 2019   Symbolisch bloemschikken 2020

PALMZONDAG 20 MAART. Intocht in Jeruzalem. Onderkleed paars met daarop jute, wat wijst op de weg die Jezus moet gaan. De boog symboliseert met klimop symboliseert het verbond van God met de aarde en zijn trouw aan ons. De boog blijft gedurende de week steeds terugkomen. Ook staat het voor de ontmoeting en de trouw van God. Palmtakken staan voor het volk dat zwaait met de takken en roept Hosanna. De rode roos symboliseert Jezus.  

Dag 1 MAANDAG 21 MAART Jezus zegt: “Ik ben de ware wijnstok.” De katjes symboliseren de toehoorder tot wie Jezus spreekt en verbindt de Bijbel met de mensen. Jezus is de witte bloem en de 12 andere gekleurde rozen symboliseren zijn leerlingen. De wijnrank en de snoeischaar beelden het snoeien uit. De bijbel staat erbij als het Woord van God.                                     

Dag 2 DINSDAG 22 MAART Jezus zegt: “Ik ben het brood dat leven geeft.” Ook nu weer de boog als teken van ontmoeting en trouw. Ook de wijnranken blijven staan zo ook de katjes. De korenaren symboliseren het brood. Jezus is de witte bloem.

Dag 3 WOENSDAG 23 MAART. Jezus zegt: “Ik ben de weg, bij Mij is de waarheid en het leven.” De boog blijft staan. De weg wordt uitgebeeld met stenen. De Bijbel geeft de waarheid weer. Het leven wordt uitgebeeld door uitlopende bollen en ontluikende takken. De katjes de discipelen. De geknakte bloemen staan voor het ongeloof. De witte bloem symboliseert Jezus.                                   

Dag 4 DONDERDAG 24 MAART Jezus zegt: “Ik ben de deur der schapen.” De boog blijft staan daarvoor wordt de stal uitgebeeld door de in een vierkant liggende stenen. Kleine witte bloemetjes symboliseren de schapen. De witte bloem symboliseert Jezus en staat bij de ingang van de gesymboliseerde stal.                                   

Dag 5 VRIJDAG 25 MAART Jezus zegt: “Ik ben de Goede Herder.” De Boog weer als teken van de ontmoeting en trouw. De katjes symboliseren nu het volk, dat niet luistert. De witte bloem symboliseert Jezus. Voor de wolf een donkere bloem en voor de huurling een gele. Mos als gras voor de schapen met kleine witte bloemetjes die de schapen symboliseren. De staf voor de herder.

Dag 6 ZATERDAG 26 MAART Jezus zegt: “Ik ben het licht der wereld.” De boog weer als symbool van verbond en ontmoeting van God. Bij de boog staat een kaars als symbool van het grenzeloze licht. De witte bloem is Jezus. De katjes staan voor de Farizeeërs en de andere mensen. De wereldbol staat voor de wereld.                                   

Dag 7 ZONDAG 27 MAART Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het leven.” De kleur vandaag is wit. Ook vandaag neemt de boog een belangrijke plaats in, als teken van Gods verbond en trouw. Ook symbolen van de afgelopen dagen komen er weer bij. De witte lelie symboliseert Jezus. De drie andere bloemen symboliseren Maria, Petrus en Johannes. De schikking met witte bloemen, siergras en klimop geven de vreugde van de opstanding aan. De Bijbel blijft al teken dat het overal verkondigd moet worden. Vandaag branden er weer 7 nieuwe kaarsen, het volle licht is er.

Liturgieën

Dag 1 - MAANDAG 21 MAART 2016 - ONTMOETINGEN IN DE STILLE WEEK - THEMA:
"IK BEN DE WARE WIJNSTOK" - O.L.V. MAJOOR HELEEN BUITELAAR

Dag 2 - DINSDAG 22 MAART 2016 - ONTMOETINGEN IN DE STILLE WEEK - THEMA:
"IK BEN HET BROOD DAT LEVEN GEEFT" - O.L.V. MAJOOR RICHARD DE VREE

Dag 3 - WOENSDAG 23 MAART 2016 - ONTMOETINGEN IN DE STILLE WEEK - THEMA:
"IK BEN DE WEG, BIJ MIJ IS DE WAARHEID EN HET LEVEN" - O.L.V. MAJOOR MARIAN POPPEMA

Dag 4 - DONDERDAG 24 MAART 2016 - ONTMOETINGEN IN DE STILLE WEEK - THEMA:
"IK BEN DE DEUR DER SCHAPEN" - O.L.V. ENVOY TRIX KRUISINGA

Dag 5 - VRIJDAG 25 MAART 2016 - ONTMOETINGEN IN DE STILLE WEEK - THEMA:
"IK BEN DE GOEDE HERDER" O.L.V. MAJOOR DINI VEENENDAAL

Dag 6 - ZATERDAG 26 MAART 2016 - ONTMOETINGEN IN DE STILLE WEEK - THEMA:
"IK BEN HET LICHT VOOR DE WERELD" O.L.V. DE KOLONELS P. EN M. KERKHOVEN 

Dag 7 - 1e PAASDAG ZONDAG 27 MAART
JEZUS ZEGT: “IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN.” O.L.V KADET URSULA VAN NIEUWENHUIJZEN.