Stage

Adressen   Evangelisatie    Financiën   Korpsofficieren   Korpsraad   Missie   Over het Leger des Heils   Pastoraleraad   Sociale Media   Sponsor   Stage   Vrijwilligerswerk   Vrouwen   Zang en Muziek 

Maatschappelijke Stage: Ieder jaar worden er maatschappelijke stages aangevraagd op MBO en HBO niveau. Zij komen bijna altijd via Versa Welzijnswerk of op eigen initiatief en  vinden bij het korps een plek in de huiskamer (Open Huis), de Kokkies-Kids-Kookclub.

De meesten komen voor een langere periode (heel seizoen), maar een enkele keer komen ze ook slechts voor een week of voor een project,  zoals in de kerstperiode voor hulp bij het inpakken van de kerstpakketten of de bediening tijdens de kerstdiners. Het korps heeft een stage begeleider die toeziet op de juiste invulling van de werkzaamheden, opdrachten geeft en het contact onderhoudt met de school.

Pastorale Stage: Vanuit de Hogeschool Ede komen zo nu en dan leerlingen een pastoraal theologische stage lopen. Zij hebben gesprekken met de mensen in de huiskamer, gaan op huisbezoek, doen diensten (in het gebouw of tehuizen) of een gedeelte van  een samenkomst in overleg met de korpsofficier. Ook hierin speelt de stagebegeleider een rol en hij onderhoudt het contact met de docent.

Taal Stage: Om op de arbeidsmarkt te kunnen participeren, stellen de gemeenten Bussum en Huizen dat de werkzoekenden de Nederlandse taal voldoende moeten beheersen.  De organisatie Inburgering zoekt daarom stage plaatsen voor deze mensen, als vrijwilliger, om goed de taal te kunnen oefenen.  

Zij zorgen voor de contacten met de gemeenten en beoordelen wanneer iemand aan de voorwaarden voldoet. De Huiskamer, de winkel en de maaltijden zijn zeer geschikte mogelijkheden om veel Nederlands te kunnen spreken.

Contact algemeen: Heb jij een vraag/opmerking wil je ergens meer informatie over "STAGE bij Korps Hilversum van Het Leger des Heils"? Neem dan contact op met je bericht via het "Contactformulier" op deze pagina.

Diversen

Calibris, certificaat. 

Calibris, Kenniscentrum voor leren  in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport,  heeft het Kerkgenootschap Leger des Heils in Hilversum officieel erkend als leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding en wordt vermeld in het openbare bedrijvenregister van Calibris. Deze erkenning wordt verleend  voor de duur van vier jaar het reglement van erkenning is vastgesteld door het bestuur van Calibris. Zie ook www.calibris.nl Op basis van de erkenning is korps Hilversum tevens erkend voor de experimentele beroepsgerichte opleidingen.

De erkenning is verleend voor de kwalificaties:

  • sociaal agogisch werk
  • sociaal cultureel werk
  • medewerker maatschappelijke zorg
  • sociaal pedagogisch werk