Pinksteren

Adherentschap   Even er uit avonden   Geestelijke toerusting   Goede vrijdag   Heilssoldaatschap   House party   Informatiecursus   Kerst   NCD (Natural Church Development) (Natuurlijke gemeente ontwikkeling)   Opleiding en toerusting   Pasen   Pinksteren   Symbolisch Bloemenschikken   Toekomst jaarthema

Pinksteren: Pinksteren is het laatste feest in de serie christelijke feesten die herinnert aan het aardse leven van Jezus Christus. Wat er met Pinksteren gebeurde, is dat er een Grote Kracht, uitgaande van God, over de mensen kwam. Die kracht, de Heilige Geest, geeft de mensen het vermogen om over de eigen grenzen te gaan. Ze leren talenten, gaven, mogelijkheden en doorzettingsvermogen in zichzelf ontdekken waar ze eigenlijk niet op gerekend hadden.  

Gods kracht komt in mensen en geeft hen het vermogen om hier, in de aardse werkelijkheid, iets te laten zien van het Koninkrijk van God. Met Pinksteren kwamen via de Heilige Geest de Vader en de Zoon in de mensen werken. Ze waren direct al in staat tot dingen die ze van zichzelf nooit verwacht hadden. Ze bleven niet meer bij de pakken neerzitten, maar ze trokken de wereld in. Ze verkondigden het evangelie aan alle volken, zoals Jezus van hen gevraagd had. Pinksteren is dan ook het geboortefeest van de kerk. Maar Pinksteren is meer.  

Pinksteren is ook het feest van de motor van de kerk. Want waar halen al die miljoenen mensen in al die miljoenen Christelijke gemeenten en gemeenschappen altijd weer de kracht vandaan om zich in te blijven zetten voor het Koninkrijk van God? Precies. De Heilige Geest is nog steeds werkzaam en de kracht van de Geest wordt keer op keer in mensen vernieuwd als ze daar in gebed om vragen. Daarom wordt ieder jaar stilgestaan  bij Pinksteren. Daarom kan er gefeest worden. Want de Kracht daarvoor is volop aanwezig!