Overleg Leger des Heils Entiteiten

Accommodatie Het Palet   BTH   Column   Evangelisatie   Het Palet   Home   Kledingwinkel   Maatschappelijke Dienstverlening   Overleg Leger des Heils Entiteiten   Symbolen

Overleg Welzijn en Gezondheidszorg: Vijf maal per jaar komt het Multi Advies Platform (MAP) bij elkaar om elkaar te informeren over ontwikkelingen,  te onderzoeken of men elkaar op bepaalde terreinen kan helpen of aanvullen en om samen activiteiten te ontwikkelen, zoals bij het 125-jarig bestaan van het Leger des Heils. Een van de leden of de divisie officier is hiervan de voorzitter. Op initiatief van het Korps is er twee á driemaal per jaar entiteiten overleg met de Leger des Heils vestigingen in de stad, t.w. Orthopedisch Centrum Trompendaal de afdeling “Zij aan Zij” uit Vogelsang, de afdeling “Grijs Genoegen” en het korps.  Men informeert elkaar en probeert samen de schouders te zetten onder de problemen in de stad, zoals de beperkte noodopvang van dak- en thuislozen en mensen die uit huis zijn geplaatst.

Overlegvormen: Vertegenwoordigingen: Vanuit het korps zijn er heilssoldaten afgevaardigd om zitting te nemen in de Raad van Kerken in Hilversum, de cliëntenraad van Zuiderheide en de Pastoreslunch.  Pastores lunch: De voorgangers van de kerken die lid zijn van de Raad van Kerken komen 5 x per jaar bijeen op een woensdagmorgen om 12.00 uur in de Oud Katholieke Kerk aan de Melkpad .    

  • om eerst samen een broodje (en soep) te eten .    
  • om elkaar te informeren over wat er in de kerken gaande is .    
  • om een lezing bij te wonen van een onderwerp waar ieder in zijn of haar werk mee te maken krijgt

Het is een informeer samenzijn waardoor men elkaar ook beter leert kennen.