Organisatie Structuur

Christelijke Identiteit   De Oprichting in Engeland   Het Leger des Heils in Hilversum   Het Leger des Heilsin Nederland   Kerkgenootschap   Korpsen Officieren Heilssoldaten   Organisatie structuur   Over Het Leger des Heils  

Organisatie Structuur: Het Leger des Heils bestaat uit de volgende vijf onderdelen:

  • Kerkgenootschap Leger des Heils
  • Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
  • Stichting Leger des Heils Fondsenwerving
  • Stichting Leger des Heils Dienstverlening
  • Stichting Leger des Heils  

Waarom vijf onderdelen? Tot in 1988 was het Leger des Heils in Nederland  -juridisch gezien  - een kerkgenootschap. Aan het eind van dat jaar werd de boven genoemde onder verdeling in gevoerd. Daarmee konden we onze uiteen lopende werkzaamheden beter laten aansluiten vinden bij de Nedelandse maatschappij, zoals die inmiddels geworden was. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de ontzuiling, de opbouw van het sociale stelsel en de groeiende professionalisering in de zorg. Bovendien was de herstructurering noodzakelijk om tegemoet te komen aan de eisen van de Nederlandse overheid. Zo kunnen we nog duidelijker dan voorheen verantwoorden wat we doen met het geld wat de overheden en de donateurs ons voor ons werk geven. 

Het Leger des Heils internationaal: Het Leger des Heils in Nederland maakt deel uit van The Salvation Army, ofwel het Leger des Heils internationaal. Dit is wereldwijd in meer dan honderd landen actief. Een groot aantal van deze landen bevindt zich in de zogeheten ontwikkelinggebieden. Eind jaren tachtig heeft het Leger des Heils ook zijn werk in het voormalig Oostblok hervat, nadat de organisatie daar jaren lang verboden was. De heilssoldaten en medewerkers in die landen worden vanuit het Westen ondersteund. Zo is het Leger des Heils in Nederland mede verantwoordelijk voor de activiteiten van het Leger in Tsjechië.