Missie

Adressen   Evangelisatie    Financiën   Korpsofficieren   Korpsraad   Missie   Over het Leger des Heils   Pastoraleraad   Sociale Media   Sponsor   Stage   Vrijwilligerswerk   Vrouwen   Zang en Muziek 

MISSIE: Wij worden daartoe aangespoord in de diensten op zondagmorgen waarin we veel zingen en sommigen getuigen over hun geloof in God. Ook een Bijbellezing en een verkondiging zijn vaste onderdelen van de liturgie.Belangrijk vinden wij het om ook in ons persoonlijk leven en in onze werkzaamheden als geloofsgemeenschap tot uiting te laten komen, dat ieder mens, ongeacht huidskleur, afkomst of seksuele geaardheid, welkom is bij God. ieder mens is van evenveel waarde.  

Iedereen verdient het om gehoord te worden en een menswaardig bestaan te leiden op deze wereld. Daarom zetten wij dagelijks ons korpsgebouw en de kledingwinkel open voor mensen die zich eenzaam voelen, een luisterend oor nodig hebben of in financiële, geestelijke of sociale nood verkeren. Eenmaal in de week is hiervoor een maatschappelijk werker aanwezig.