Korpsraad

Adressen   Evangelisatie    Financiën   Korpsofficieren   Korpsraad   Missie   Over het Leger des Heils   Pastoraleraad   Sociale Media   Sponsor   Stage   Vrijwilligerswerk   Vrouwen   Zang en Muziek 

Korpsraad:

Een aantal leiders van onderafdelingen en mensen met bestuurlijke kwaliteiten vormen samen de korpsraad, het bestuur van het korps. Alle zakelijke en financiële belangen worden hier besproken, het werkplan en de begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd en geëvalueerd.  

Gaande het jaar komen zo de diverse activiteiten aan de orde en kunnen nieuwe ingebracht worden. Ook het meeparticiperen met de Raad van Kerken e.d. wordt hier bekeken.De raad komt eenmaal per twee maanden bij elkaar en is hiermee de spil van het korps.