Korpsnieuws

Downloads

Korpsnieuws november 2019 - januari 2020 

COLOFON 
 
Dit korpsnieuws is een informatiebulletin van korps Hilversum van het Leger des Heils en verschijnt 4 keer per jaar.
 
Kopij: U kunt kopij voor het blad aanleveren bij de redactie, liefst met foto en/of illustratie: Leger des Heils, t.a.v. Redactie Korpsnieuws Bussumerstraat 27 a/b 1211 BH  Hilversum e-mail: korps.hilversum@legerdesheils.nl 
 
Volgende editie: De volgende editie van dit korpsnieuws verschijnt rond 9 februari 2020.  Deadline voor het aanleveren van kopij: 20 januari 2020. De redactie behoudt zich het recht voor om kopij niet op te nemen, in te korten of in een latere uitgave te plaatsen.
 
Wij willen u attent maken op het feit dat de kosten voor het drukken en verzenden van deze korpskrant € 20,-- per jaar per adres bedragen. Als u in staat bent om de korpskrant per email te ontvangen en te lezen zou dat ons erg helpen de kosten te besparen. U kunt dit melden via bovengenoemd e-mail adres van de redactie waar u ook opmerkingen of ingezonden stukken naar toe kunt sturen.