Korpsen Officieren Heilssoldaten

Christelijke Identiteit   De Oprichting in Engeland   Het Leger des Heils in Hilversum   Het Leger des Heilsin Nederland   Kerkgenootschap   Korpsen Officieren Heilssoldaten   Organisatie structuur   Over Het Leger des Heils  

Korps Officieren Heilssoldaten: We hebben meer dan vijftig korpsen (kerkelijke gemeenten), verspreid over heel Nederland. Elk korps bestaat uit mensen die zich thuis voelen bij het Leger des Heils, waaronder veel heilssoldaten (leden) en adherent-leden. De korpsen worden geleid door officieren, de voorgangers (“ dominees”) van het Leger des Heils. Korpsen, officieren, heilssoldaten … hoe zit dat nu precies ?

Hoe het allemaal begon: De oprichter van het Leger des Heils, William Booth, zag zijn organisatie als een groep christenen waar mee hij ten strijde trok tegen ongeloof en onrecht. De betrokkenen geloven dat het evangelie vraagt om daadwerkelijke actie. Een op militaire leest geschoeide organisatie lag daarvoor voor Booth voor de hand. En bij een militaire organisatie horen ook militaire rangen. Heilssoldaten de “gewone” belijden de leden van het kerkgenootschap van het Leger des Heils, hebben geen rang, Officieren daarentegen wel. Officieren zijn heilssoldaten die een plaats in de maatschappij hebben opgegeven in antwoord op de geestelijke om hun tijd, gaven en energie te wijden aan de diens van God en mensen. Nadat zij de vereiste periode van opleiding met goed gevolg hebben afgesloten, worden zij bevestigd als officier en uitgezonden in dienst van het evangelie van Jezus Christus.

Adherenten: Ook geïnteresseerden die geen heilssoldaat willen zijn, kunnen lid zijn van het Kerkgenootschap. Zij onderschrijven wel de doelstellingen van het Leger des Heils, maar leggen geen belofte af en dragen geen uniform. Zij worden adherent leden genoemd.

 

William_Booth

De oprichter van het Leger des Heils, William Booth.