Kerst Activiteiten

Aandacht voor eenzaamheid   Bazaar   Begroetingsteam  BVU Groep   Freubelmorgen   Huiskamer project   Kapster   Kerst activiteiten   Maaltijden samen aan tafel   Samen mode maken   Woensdag soepdag

Kerst Activiteiten: Eind November, begin december is er een nationale collecte van het Lege des Heils.  : De ingezamelde gelden worden  : evenals de opbrengsten van de kerstpotten in december  : besteed aan extra voorzieningen voor de inwoners van Hilversum. Van deze gelden wordt een deel besteed aan enkele honderden voedsel pakketten en fruitbakjes voor mensen (gezinnen) die hiervoor in aanmerking komen en worden aangemeld door diverse instanties of bij ons bekend zijn.

Een deel wordt besteed aan een aantal kerstdiners, die door een enthousiast en gemotiveerd team worden verzorgd in onze bijeenkomst zaal. Tussen de gangen door wordt er een zeer gevarieerd programma gebracht,  van zang,  muziek, declamatie en een  bijzonder kerstverhaal.

Elk jaar worden er een drietal van deze diners georganiseerd