Het Leger des Heils in Nederland

Christelijke Identiteit   De Oprichting in Engeland   Het Leger des Heils in Hilversum   Het Leger des Heilsin Nederland   Kerkgenootschap   Korpsen Officieren Heilssoldaten   Organisatie structuur   Over Het Leger des Heils  

Het Leger des Heils In Nederland

De eerste Nederlandse heilssoldaat was Gerrit Juriaan Govaars: Govaars was 21 jaar toen hij een Franse “Strijdkreet” te lezen kreeg, de krant van het Leger des Heils. Het blad maakte hem zo enthousiast dat hij het herkenningsteken van het Leger, de koperen ‘S”-en, aanvroeg en deze op zijn jas naaide.  

Op 8 mei 1887 organiseerde Govaars met enkele anderen de eerste Nedelandse samenkomst van het Leger des Heils. Deze eerste “kerkdienst” in de Amsterdamse Gerard Douwstraat werd door de buitenwacht met argus ogen bekeken. Het Leger trok zich weinig aan van de traditionele vormen van een kerkdienst. 

De publieke opinie over het Leger des Heils kreeg in de strenge winter van 1890 een positieve wending: Als christenen voelden de Legermensen zich betrokken bij de honderden dak– en thuislozen die te lijden hadden van de extreme kou. Ze opende de deuren van hun korpsgebouwen voor hen en het  maatschappelijkwerk van het Leger was begonnen. 

Tweede wereldoorlog.

Tijden de Tweede Wereldoorlog werd het Leger des Heils door de Duitsers verboden, omdat het een Engels organisatie was. Daarop besloten enkele leidinggevenden van het Leger de ‘geloofsgemeenschap Het Leger des Heils’ op te richten. Het Leger werd dus een kerk en dankzij de “wet op kerkgenootschappen” van 10 september 1853, kon de organisatie zijn werk voortzetten. 

Na de oorlog groeide het Leger des Heils uit tot een organisatie met duizenden medewerkers en vrijwilligers. Met een directe en energieke aanpak verlenen zij hulp aan mensen in onze samenleving die daar behoefte aan hebben, ongeacht hun religieuze achtergrond. Alcohol– en drugsverslaafden, dak– en thuislozen, prostituees en veel (andere) slachtoffers van uitsluiting … ondanks de economische welvaart is de nood in ons land nog altijd groot. Daar komt bij dat steeds minder mensen Jezus Christus kennen. De strijd van het Leger is nog lang niet gestreden.