Heiligingstafel

Symbolen:
Crest   Heiligingstafel   Kleuren   Uniform   Vlag   Zondaarsbank

Heiligingstafel: In onze samenkomsten wordt een beroep gedaan op de aanwezigen om de boodschap van de Bijbel serieus te nemen voor het eigen leven. Het kan een boodschap van bekering zijn, van bezinning op de eigen leefwijze, van heiliging of bemoediging. 

Daarvoor wordt in iedere samenkomst de bezoekers de kans gegeven om de daad bij het woord tevoegen, voordat de ontstane beslissing teniet wordt gedaan door omstandigheden van  buitenaf. Vooraan in de korpszaal staat een tafel met een wit (heiligheid) kleed met een rode  (bloed van Jezus Christus) rand.

Aan het eind van de samenkomst wordt de kans geboden bij deze tafel neer te knielen om te bidden voor zichzelf, in het reine te komen met de heilige God of om gehoor te geven aan een gehoorde roeping.