Financiën

Adressen   Evangelisatie    Financiën   Korpsofficieren  Korpsraad   Missie   Over het Leger des Heils   Pastoraleraad   Sociale Media   Sponsor   Stage   Vrijwilligerswerk   Vrouwen   Zang en Muziek 

Financiën:

Patronen: De leden van het korps zijn verantwoordelijk voor de kosten van de activiteiten. Zij ondersteunen het korps met een vaste maandelijkse bijdrage (patronen). Ieder kan naar eigen mogelijkheden en geweten zelf een maandelijks bedrag doneren. 

Naast de specifieke kerkelijke activiteiten heeft het korps ook enkele activiteiten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Aangezien deze activiteiten zelf vrijwel geen inkomsten opleveren, mogen wij een deel van de Nationale Collecte hiervaan besteden. 

Ook de opbrengsten van de kledingwinkel worden voor een groot deel aangewend voor de maatschappelijke dienstverlening van korps Hilversum.

Nationale Collecte: Jaarlijks wordt er een huis aan huis collecte gehouden. Week 48 is de Nationale Collectewwek van het Leger des Heils. Een flinke groep collectanten gaat in Hilversum en omstreken deur aan deur om de bevolking om een bijdrage te vragen (zorg voor zieken, eenzamen, armen, enz.).

Kerstpotten: In de maand december staan de welbekende kerstpotten op diverse plaatsen in de stad. Met deze zo ingezamelde gelden kan het korps in de dure december maand en soms ook gaande het jaar iets extra’s doen voor mensen die dit hard nodig hebben. Zo organiseren we o.a. 3 kerstdiners, geven we 350 kerstpakketten weg, 80 fruitbakjes en verschillende acttenties.

Het ontstaan van de kerstpotten: Het begon in 1894 in San Francisco. De Verenigde Staten hadden zwaar te lijden onder een hevige economische depressie. In San Francisco, de grote havenstad aan de westkust, zag het er somber uit.  

De scheepvaart laag praktisch stil en duizenden zeelieden en havenarbeiders waren werkeloos. Het behoorde tot de taak van kapitein Joseph McFee - zelf zeeman voor hij heilsofficier werd - iets voor deze mensen te doen. Zijn bevelvoerend officier had hem een klein bedrag gegeven om een soepkeuken en een eenvoudig logement te openen. 'Maar u moet zelf maar zorgen, dat u geld krijgt om de zaak draaiende te houden.' 

Op een trieste, regenachtige dag, vlak voor de kerst, passeerde hij de winkel van een handelaar in scheepsartikelen. In de etalage stond een driepoot, waaraan een grote, zwarte pot hing. Dit bracht hem op een idee. Met zijn laatste geld kocht hij de driepoot plus de pot en plaatste het geval bij de oprit van de veerbot naar Oakland en Almeda, het drukste punt van de hele stad. Aan de top van de driepoot hing hij een bord:   

"Keep the pot boiling" - Houdt de pot aan de kook! - "Help hongerige zeelui", riep McFee de voorbijgangers toe. Al spoedig vielen de eerste munten in de pot, de eerste kerstpot van het Leger des Heils.

Doneren / SchenkingenTer ondersteuning kunt u gebruik maken van ons rekening nummer:
NL09 RABO 0154 6562 08 t.n.v Leger des Heils Hilversum
Ook kunt u aangeven of de gift bedoelt is voor een speciaal doel.
Voor andere mogelijkheden (collectebonnen, patronen, notariële schenking) ter ondersteuning, kunt u contact opnemen met de korpsofficier.

GEZOCHT!
Met spoed zoekt LEGER DES HEILS KORPS HILVERSUM.
Het betreft vrijwilligerswerk. De regio 't Gooi omvat in de provinicie Noord-Hollan de
plaatsen Hilversum, Huizen, Laren, Bussum, Naarden, Weesp, Loosdrecht, Kortenhoef en in de provincie Utrecht de gemeente Eemnes.

GEZOCHT:
1: Assistent regio-coordinator Nationale Collecte Leger des Heils voor 't Gooi en omgeving.
2: Collectanten NC in de gemeente Hilversum
3: Organisator NC Hilversum

Voor inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met de regio-coordinator
dhr. L. L. Fennema, telefonisch 06-51417504 of per e-mail: l.fennema@planet.nl
Dank voor wat u wilt gaan doen. Voor meer informatie zie link hieronder:
https://www.legerdesheils.nl/korpshilversum/nationale-collecte-2018

Ontwikkelingswerk ISO Ambassadeur: Al meer dan 100 jaar werkt het Leger des Heils wereldwijd. We trachten de leefomstandigheden van mensen te verbeteren ongeacht hun achtergrond of geloof. Ons werk draagt bij aan de acht millenniumdoelstellingen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en training, opvang, landbouw en microkredieten, water en milieu, rampenbestrijding en wederopbouw.

Doordat het Leger des Heils in zoveel landen aanwezig is, zijn wij bij rampen snel inzetbaar. Om al dit werk te ondersteunen helpt de korpsbevolking een handje mee. Hiervoor is speciale een ISO Ambassadeur aangesteld.

In Hilversum kunnen de mensen via een zendingstrommel regelmatig kleingeld sparen, wat 2 x per jaar opgehaald wordt door de ambassadeur. Zij regelt het ook als mensen liever per giro een bedrag willen betalen en ze helpt mee aan de jaarlijkse zendingszondag waarin een speciale collecte wordt gehouden voor een bepaald zendingsproject.

de Collectanten van de Nationale collecte