Eeuwigheidszondag

Bijzondere samenkomst   Eeuwigheidszondag   Koffie drinken na de samenkomst   Opname samenkomst   Oppas   Samenkomst   Samenkomsten   Warm welkom dienst   Weekpost   Zondagmorgen Samenkomst   Zondagsgebed

Eeuwigheidszondag:

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in de dienst speciaal aandacht besteed aan hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen door de dood. Dit is de zondag voor de eerst Advent.

Dit tot troost en bemoediging van de nabestaanden en als bezinning op het feit dat het leven op aarde op zeker moment eindigt, maar dat de dood niet het einde is.

Als symboliek wordt er veelal  een speciaal bloemstuk op de heiligingstafel opgesteld.

Uitleg bloemstuk: 
Het bloemstuk ligt tussen twee boomstronken,
we mogen ons beschermd weten door God.

Één bloem komt uit de bovenste stronk:
deze symboliseert dat de dood niet het einde is maar een Nieuw Begin ! 

21

Eeuwigheids zondag 2