Direct Doneren

Steun Leger des Heils - Korps Hilversum

Direct doneren: Collectebus_nl1

Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper..  Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Met jouw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen. Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee?

Doneren/Schenkingen ter ondersteuning kunt u gebruik maken van ons rekening nr:

NL09 RABO 0154 6562 08 t.n.v. Leger des Heils Hilversum m.v.v. ondersteuning. 

Ook kunt u aangeven of de gift bedoelt is voor een speciaal doel. Voor andere mogelijkheden (collectebonnen, patronen, notariële schenking) ter ondersteuning, kunt u contact opnemen met de korpsofficier. 

 

Kerstpot