Crest

Symbolen:
Crest   Heiligingstafel   Kleuren   Uniform   Vlag   Zondaarsbank 

Crest: Het Leger wapen (crest) is samengesteld uit symbolen. De stralende zonnefiguur verbeeldt het licht en vuur van de Heilige Geest. Het kruis is het verzoenend teken door Christus' sterven. De letter S komt van het Engelse Salvation (redding, heil). De twee zwaarden symboliseren de heilsstrijd.

De zeven kogels vormen zeven. heilswaarheden van het evangelie (nu uitgebreid naar 11 leerstellingen). De kroon is de gloriekroon die God beloofd heeft aan degenen die Hem trouw dienen.