BVU Groep

Aandacht voor eenzaamheid   Bazaar   Begroetingsteam  BVU Groep   Freubelmorgen   Huiskamer project   Kapster   Kerst activiteiten   Maaltijden samen aan tafel   Samen mode maken   Woensdag soepdag

BVU: (Bezoek Voor U)

Naast het pastorale team functioneert er in het korps een BVU-groep.

Hun taak is :·       
BEZOEKEN van mensen die extra aandacht nodig hebben, b.v. chronisch zieken en ouderen;·       
DE ZIEKENZONDAG te organiseren, BVU middagen te beleggen, te zingen in de verpleeghuizen en huissamenkomsten te houden       
HET AANBIEDEN van kleine huishoudelijke taken in noodgevallen;·       
HET BEGELEIDEN van mensen naar de dokter het ziekenhuis;·       
KARWEITJES in en om het huis te doen.·       
MENSEN te bezoeken die niet bij het korps betrokken zijn en deze contacten te onderhouden.

Het gaat hierbij vooral om aandacht te hebben voor mensen die alleen zijn of mensen die de hulp van het Leger hebben ingeroepen bij een bepaald probleem, zoals bij sterfgevallen, drankmisbruik of i.d. In dat geval gaat het voornamelijk om een doorverwijsfunctie. Korps Hilversum heeft een flinke en actieve BVU-groep waarop het korps regelmatig een beroep kan doen.

'De "Bezoek voor u" groep van Hilversum verzorgt ieder jaar een gezellige middag in De Marke in Huizen. Ook in de vakantie periode is ze actief voor mensen die anders lang alleen zitten. Wie mee wil helpen met deze groep is welkom.

Aanmelden of informatie bij de korpsofficier.