BTH

Accommodatie Het Palet   BTH   Column   Evangelisatie   Het Palet   Home   Kledingwinkel   Maatschappelijke Dienstverlening   Overleg Leger des Heils Entiteiten   Symbolen

BTH: (Bevorderd Tot Heerlijkheid)

Heilssoldaten: De uitvaart van een heilssoldaat staat in het teken van overwinning.
Na de dienende taak, er te zijn voor de medemens en de strijd tegen onrecht, verslaving en de nood van de mensen, wordt de heilssoldaat bevorderd tot Heerlijkheid. Al zullen zijn geliefden hem nog zo missen, zij rouwen niet als mensen die geen hoop meer hebben, maar danken God voor zijn leven en werk.
Een Leger des Heils uitvaart is er dan ook op gericht om, ondanks verdriet, de vaste en zekere hoop op eeuwig leven door Jezus Christus en overwinnend geloof uit te stralen. Daarom komt er ook geen zwarte kleur op de rouwkaart, maar is de kleur die gebruikt wordt paars (of lila).

Het logo dat op de rouwkaart komt, is het kruis met de kroon. De kroon symboliseert de gloriekroon die God beloofd heeft aan degene die hem trouw heeft gediend. Het kruis daar doorheen is het kruis van Christus, die de weg naar de Vader voor ons heeft vrijgemaakt. De vlag staat tijdens de dienst als een teken van het geloof van de overledene naast de kist. Hieraan wordt een wit en lila lint bevestigd. Het witte heiligingskleed, het teken van verzoening, ligt op de kist. De pet of de hoed en de Bijbel van de overledene kunnen daarop worden gelegd.

Tijdens de dienst of op de eerst volgende zondag wordt de naam van de overledene bijgezet in het gedenkraam van degenen die ons zijn voorgegaan naar de eeuwigheid. De korpsofficier houdt verder in de dienst en bij het graf of tijdens de crematie zoveel mogelijk rekening met de wensen van de overledene en zijn familie.

Adherenten: Voor adherenten  geldt vrijwel dezelfde procedure als voor heilssoldaten, alleen komt er geen pet of hoed op de kist.

Randkerkelijken: Voor randkerkelijke leidt de officier de dienst op de gebruikelijke wijze, echter zonder de symbolen van vlag, kleed, kruis, kroon, enz. Ook wordt de naam niet in het gedenkraam geplaatst.

Wilsbeschikking: Ieder die het op prijs stelt de uitvaart te laten verzorgen door het Leger des Heils kan hiervoor een wilsbeschikking invullen. Deze kan in overleg met de korpsofficier worden ingevuld of reeds ingevuld aan de korpsofficier ter hand worden gesteld. Hierop kunnen wensen en verlangens omtrent de dienst, de laatste eer, degenen die gewaarschuwd moeten worden enz. ingevuld worden.

Voor de goede orde zou u ook een kopie van deze formulieren bij uw persoonlijke verzekering en / of wensen kunnen bewaren. Dit geldt zowel voor heilssoldaten, adherenten, zaalbezoekers en mensen die op de een of andere manier een band hebben met het Leger des Heils of het een warm hart toedragen.

Het Leger des Heils is altijd bereid om mensen die met rouw te maken hebben op enigerlei wijze te helpen, hetzij in praktische zin of op pastoraal gebied. Vanzelfsprekend zal e.e.a. door ons op een zeer vertrouwelijke wijze worden behandeld en bewaard.

Het Wilsbeschikking formulier kunt u hieronder downloaden, u kunt dit ook opvragen bij de korpsofficier.

Downloads

Wilsbeschikking