Adherentschap

Adherentschap   Even er uit avonden   Geestelijke toerusting   Goede vrijdag   Heilssoldaatschap   House party   Informatiecursus   Kerst   NCD (Natural Church Development) (Natuurlijke gemeente ontwikkeling)   Opleiding en toerusting   Pasen   Pinksteren   Symbolisch Bloemenschikken   Toekomst jaarthema

Adherentschap: Iedereen kan adherent worden die:    

  • in Jezus Christus gelooft en probeert Hem te volgen en te dienen.
  • de samenkomsten op zondag bijwoont en actief betrokken is bij korpsactiviteiten.     
  • geen lid is van een andere godsdienstige denominatie.     
  • bereid is bij een volkstelling of i.d. tot het Leger des Heils te worden gerekend

kan adherent worden van het leger des Heils.  

Het zijn mensen die in het Leger des Heils hun geestelijk thuis (hun kerk) hebben gevonden, maar zich (nog) niet als heilssoldaat daaraan willen verbinden. Het Leger des Heils biedt deze mogelijkheid, opdat aldus ten alle tijde pastorale zorg kan worden gegeven en er een optimale relatie met een korpsgemeenschap tot stand kan komen. Hij of zij kan aan alle activiteiten die op plaatselijk en landelijk niveau georganiseerd worden, deelnemen naar gelang de Orders en Reglementen die op de activiteit betrekking hebben, dit toestaan. Ook kan hij of zij in aanmerking komen voor ceremoniën als huwelijksinzegening, opdracht van kinderen en een begrafenis/crematieplechtigheid.  

Een adherent draagt geen Leger des Heils uniform.

Persoonsgegevens en verklaringen worden in de pastorale raad van het korps vertroulijk behandeld waarna in een openbare samenkomst het Bewijs van Inschrijving kan worden overhandigd.