Kerst vieren met het Leger des Heils in Groningen

Delfzijl

3 december 10.00 uur
1e Advent Samenkomst o.l.v. envoy Sietsema

10 december 10.00 uur
2e Advent Samenkomst o.l.v. br. en zr. Nolles

10 december 14.30 – 16.00 uur:
Adventszangmiddag
Thema: Op weg naar het Licht
We volgen Maria op weg naar Betlehem.

15 december 11.00 – 15.00 uur
Kerstmarkt

16 december 10.00 uur
3e Advent Samenkomst o.l.v. envoy Smook

19 december 15.00 – 17.00 uur
Kerstviering m.m.v. Zanggroep in Wilhelminahuis

21 december 15.00 – 16.00 uur
Zanggroep zingt Kersliederen in Woonhaven Opwierde

Zondag 24 december 10.00 uur
4e Advent Samenkomst o.l.v. envoy Hoiting

25 december 8.30 uur
Kerstzang in de wijk m.m.v. gitaristen

26 december 10.00 uur
Kerstwijdingsdienst

26 december 11.00 uur
Familiekerstfeest met eigen bijdragen
Het staat iedereen vrij om een inbreng te hebben. Dat kan zijn het zingen van een lied, een voordragen van een gedicht, een Kerstverhaal. Graag even doorgeven aan envoy Johanna Hoiting (06 25067348)

31 december
10.00 uur: Samenkomst o.l.v. br. en zr. Nolles

Contactgegevens locatie Delfzijl