Korps

Korps Delfzijl

location_on
Skagerrak 109A
9933 SG Delfzijl
access_time
Vandaag gesloten
Toon alle openingstijden

KORPS DELFZIJL - GELOVEN IN DE BUURT

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils.

Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag.

Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven.
Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben.
Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden.
Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.
Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Delfzijl.

Meer informatie over onze activiteiten?
Kijk op onze Facebookpagina

Weekprogramma

Zondag 
9.30 uur: Bidstond

10.00 uur: SAMENKOMST
(voorganger: envoy Johanna Hoiting of een korpsofficier/gastspreker van elders)

Maandag 
14.00-15.30 uur: Bijbelstudie (elke twee weken)

Dinsdag

13.30-15.30 uur: Kledingwinkel geopend met koffie-inloop
(gelegenheid tot ontmoeting en gesprek)

Woensdag

10.00-12.30 uur: Kledingwinkel geopend met koffie-inloop
(gelegenheid tot ontmoeting en gesprek)

12.00-13.00 uur: Woensdaglunch (vooraf opgeven bij de kassa / € 2,50 p.p.)

14.00-15.30 uur: Crea-inloop

Donderdag

14.00-15.30 uur: Samen op Weg-Bond - gezellige en creatieve middag
(op eerste donderdag van de maand)


Vrijdag

10.00 tot 12.30 uur: Kledingwinkel geopend met koffie-inloop
(gelegenheid tot ontmoeting en gesprek)

 

 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Wanneer U een NOOD heeft voor u zelf of voor een ander, belt u dan met het Leger des Heils Korps Delfzijl.
Telefoon: 06-25067348
Onze KORPSLEIDER zal kijken hoe wij u -binnen de mogelijkheden- kunnen bijstaan en helpen.

FACEBOOK KORPS DELFZIJL

Deze website wordt beheerd door br. Onno Weinberg.
Hier vindt u wat meer algemene informatie en essentiële berichten.

We hebben ook een Facebook-pagina.
Deze wordt gemaakt door zr. Grietje de Jonge.
Daar vindt u de actuele en meest recente berichten/items.
Op Facebook is het mogelijk bij bijzondere gebeurtenissen meer foto's te laten zien ook.
Kijkt u ook op ons FACEBOOK alstublieft. De link (url):

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064803246157

GODEZIJDANK  - LICHT OP SJALOM (n.a.v. de hevige oorlog in Gaza)

De componist Ernest Bloch heeft een muziekstuk voor cello en orkest geschreven. Het heet “Prayer”. Waar woorden feitelijk tekort schieten voor de humanitaire ramp in Gaza, in de oorlog die Israël voert tot behoud van bestaan en bij het ontbreken van mensenrechten voor gewone Palestijnen… raakt zijn muziek misschien wel exact de juiste emotie.
De foto die uitgekozen is voor de illustratie maakt die emotie ook los. Zoals het Kerstkind in Bethlehem eind december ons verkilde hart weer open moet maken en verwarmen, zo vinden de Israëlische jongen David en het Palestijnse meisje Mereyem elkaar wel in de sjalom (Hebr.) of salaam (Arab.). Het betekent VREDE.

Het gaat om sjalom, als op 1 november Allerheiligen gevierd wordt in de (katholieke) kerk. Welke mens is heilig?
Het antwoord kunnen we vinden in het werkwoord heiligen. Het betekent heel maken. Daarom is de titel Heiland in het Kerstevangelie voor de Heer zo prachtig. Heiligen … daar mag je toch iedere mens van goede wil onder verstaan in wie de Vader welbehagen heeft?
Een christen wordt gedoopt, een heilssoldaat ingezegend om de eeuwenoude boodschap vorm te geven: heil brengen aan je medemens, hem of haar heel maken.

De eerste vijf boeken in het Oude Testament vormen samen de Thora. Onze Heer Jezus heeft de Thora bevestigd in Zijn verkondiging, samengevat zonder er 1 woord uit weg te laten.
Thora, de wijsheid van de God van Israël, moet je geen wet noemen, leert theoloog Huub Oosterhuis. “Thora betekent:
levensonderricht, woord tegen de dood – gij zult niet doden, heb je naaste lief die is als jij, doe recht aan de armen!”
Het hart van onze Heer Jezus en onze hemelse Vader schreeuwen het uit, terwijl Zij wenen om onze wereld, die ingericht wordt door mensonterend geweld en puur egoïsme. Het leed en de dood van mensen tellen kennelijk niet. Overigens niet alleen in Israël, op de Westbank en Gaza.
De Thora -en dus ook de Bijbel- roept de eenheid van alle mensen uit, wie en waar zij ook zijn. Gods Woord roept uit dat voor de hemelse Vader elk mens telt. Huub Oosterhuis schrijft er over in zijn schitterende boek “Van U is de toekomst. Kome wat komt.”
In het bestaan gaat het om het recht van ieder mens en de verantwoordelijkheid van de één voor de ander. Slechts 1 criterium geldt alle recht: het recht van de zwakste.
In de joodse wijsheid wordt dat liefde genoemd. “Liefhebben is omgaan met de arme, de dorstige, de vreemdeling als met je gelijke – omdat hij is zoals jij. En hoe jij bent, wat jij nodig hebt om te leven, dat weet je toch?”

Waar het ontbreekt dat mensen in de meest elementaire behoeften van de ander voorzien, hen geen brood en kleding gegeven wordt… Waar anderen de grond onder de voeten wordt afgepakt, medemensen worden bestolen hoe dan ook en mensen zich niet ontfermen over het verdwaalde schaapje… Daar is geen sjalom… daar ontstaat onrecht en geweld.
Thora en Christus leren ons dat in de gerechtigheid van mens tot mens de gerechtigheid van onze wereld besloten ligt, zoals in het zaad een oogst besloten ligt.
De God van Israël, de God van Jezus roept daarbij uit: "Ik ben het. Geen ander is uw god. Ik ben uw naaste”!

Ik ben diep onder de indruk van hoe de dichter-theoloog, met Pasen overleden, de kern van ons geloof aanraakt.
Levensles, visioen en enig zinvol levensmotto.
In het klein kan ieder van ons leren, in het groot Israëli’s en Palestijnen dat:
“Wie liefde doet aan zijn naaste, bouwt mee aan de stad van de vrede, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.”
Gods Woord is voor altijd gegeven.
Dat elke burger van de wereld dat Woord opnieuw mag ontvangen, zoals de Israëlische jongen en het Palestijnse meisje.
En zoals joodse en Palestijnse jongeren een statement maakten door elkaar te ontmoeten in geest van sjalom, salaam, vrede.
Wie Gods Woord wil horen en volbrengen, kent God en leeft!

Godezijdank. Amen.KORPSAGENDA   (gegevens onder voorbehoud van evt wijzigingen)

*
Maandag 30 oktober - 14.00 – 15.30 uur
Bijbelstudie bij br. en zr. Nolles thuis

*
Zaterdag 4 november - 9.30 – 15.30 uur:
Sprekersdag in Belmont, Lunteren.

*
Zondag 5 november -
9.30 uur   Bidstond in de zaal
10.00 uur
Samenkomst -  Vieren Dankdag voor het gewas en arbeid
voorganger: envoy Johanna Hoiting
*
Zondag 12 november -
9.30 uur   Bidstond in de zaal
10.00 uur  
Samenkomst   
voorgangers: korps sergeant majoor Gerrit Nolles, zr. Johanna Nolles, Envoy Hoiting   
Br. Gerrit Nollles wordt vandaag officieel aangesteld als korps sergeant majoor. Moge God zijn werk zegenen.                                      :  

*
Zondag 19 november -
9.30 uur   Bidstond in de zaal
10.00 uur
Samenkomst
voorgangers: majoor Ingeborg Keizer (regio officier)
*
Zondag 26 november -  EEUWIGHEIDSZONDAG
9.30 uur   Bidstond in de zaal10.00 uur
Samenkomst - Herdenkingsdienst voor allen die sinds Eeuwigheidszondag 2022 zijn overleden.
voorganger: envoy Johanna Hoiting

Bijbelstudie
Ma. 13 en 27 nov. van 14.00 - 15.30bij de fam. Nolles thuis met aandacht voor de brief aan de Hebreeën.

Woensdaglunch
Elke woensdag van 12.00 tot 13.00 uur à E 2,50 (opgave dinsdagmiddag vooraf uiterlijk)

Openingstijden Kledingwinkel / Koffie-inloop
Dinsdagmiddag:     13.30 – 15.30 uur
Woensdagmorgen: 10.00 – 12.30 uur
Vrijdagmorgen:       10.00 – 12.30 uur


Dankdag voor het gewas en arbeid

Op de eerste woensdag van november wordt in veel protestante gemeenten de Dankdag voor Gewas en Arbeid gevierd. Dat valt dit jaar op woensdag 1 november. Ook wij willen als korps Delfzijl de zegeningen, die we het afgelopen jaar hebben ontvangen, vieren. Zo zijn we ons er terdege van bewust, dat elke dag eten op tafel,  in onze wereld, en ook in onze eigen samenleving, niet iets vanzelfsprekend is. Op zondag 5 november willen we daarom aandacht aan deze Dankdag schenken, door een dankbaarheidsmarkt in te richten. Mag ik u vragen om wat fruit en/of groente mee te nemen naar de samenkomst. Het mooiste is dat u meeneemt, wat uzelf het lekker vindt. Misschien wilt u er ook nog iets bij vertellen.Na de samenkomst zal van dit alles verse pakketten gemaakt worden, die naar mensen gebracht worden, die het echt nodig hebben. Mogelijk kent u iemand of een gezin, die wel wat extra’s kan gebruiken. Of mensen, die een moeilijke periode doormaken en die we door een fruitbakje te brengen, een hart onder de riem steken. U kunt dan naar de samenkomst heb daar zelf mee verrassen!!!!

EEUWIGHEIDSZONDAG – ZONDAG 26 NOVEMBER

Op zondag 26 november beleven we de Eeuwigheidszondag. Op de laatste zondag van het christelijk jaar, de zondag voor Advent, wordt in Protestantse kerken de Eeuwigheidszondag gehouden. Ook in het Leger des Heils. We willen op deze zondag de mensen, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, gedenken.
We willen hun namen noemen. Dat is goed.  We blijven ons er daardoor ook van bewust, dat wijzelf in een lange rij van mensen staan, die geloofden. Wij zijn hun geestelijke erfgenamen  en mogen de fakkel van het geloof verder dragen.De Eeuwigheidszondag wil ons ook wijzen op ons uitzicht op eeuwig leven. Het wil ons wijzen op de wederkomst van Jezus Christus en de opstanding uit de dood. Op de voleinding van het koninkrijk van God: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.