Korps

Korps Delfzijl

location_on
Skagerrak 109A
9933 SG Delfzijl
access_time
Vandaag gesloten
Toon alle openingstijden

 

Meer informatie over onze activiteiten?
Kijk op onze Facebookpagina

KORPS DELFZIJL - GELOVEN IN DE BUURT

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils.

Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag.

Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven.
Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben.
Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden.
Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.
Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Delfzijl.

GODEZIJDANK  -  Cantate. Zingt.


Psalm 148, 149 en 150 roepen op tot lofprijzing en eerbetoon aan God, die wij belijden als Vader, Zoon en heilige Geest: Alleluia, zingt voor de Ene een nieuw gezang, zijn lof in de vergadering van zijn vrienden!  

In de laatste psalm worden de mensen uitgedaagd prachtig klinkende muziekinstrumenten bij hun zangstemmen in te zetten. In de katholieke kerk, in de protestantse gebedshuizen speelt daartoe de organist. Bij Korps Delfzijl is ons muziekkorps altijd bereid te musiceren met trompet, trombone, tuba en hoorn tot lof en eer van Zijn Naam.

Christus vieren in de eredienst. Christus groot maken.
In het evangelie van Johannes wordt op een bijna poëtische manier beschreven wie Hij is en waarom wij Hem zoveel dank zullen zeggen. Johannes baseert zich daarbij op het getuigenis:
-vanuit het Oude Testament
-van Johannes de Doper
-van Zijn leerlingen en ooggetuigen
-van de Heer Jezus zelf
-van Zijn Hemelse Vader
Johannes vat in zeven “Ik ben”-citaten, gesproken door de Heer, samen wie de Zoon van God is.
Deze citaten kunnen ons helpen de vraag te beantwoorden: “Wie zeggen wij dat Christus is?”

Zeven citaten… Goede mensen, dat getal is niet toevallig. In de Bijbel duidt het cijfer 7 compleet zijn aan of volheid. Zoals onze week zeven dagen kent.
In het Johannes-evangelie spreekt de Heer Jezus:

1- Ik ben het Brood des levens
Hij voedt mensen aan Zijn Tafel in de kerken. Hij voedt mensen ook met Zijn Woord – geestelijk voedsel voor onze ziel, bemoedigend en richtinggevend

2- Ik ben het Licht van de wereld

Hij verlicht onze levensweg wanneer ons leven donker is.
Want de Heer is er bij. Altijd! Hij is nabij om ons te helpen zorg, verdriet en pijn te dragen.

3- Ik ben de deur der schapen
Hij opent de poort die toegang geeft tot de Vader. Onze Schepper, die de Bron van ons leven is maar ook de bestemming.
Die zoveel van mensen houdt, dat Hij ons niet loslaat.
 
4- Ik ben de goede Herder
De Heer heeft zorg voor mensen. Hij is vol van ontferming, bewogen voor juist de kwetsbare mensen. En Hij vraagt ons namens Hem die liefdevolle zorg te geven tot op de dag van vandaag.

5- Ik ben de opstanding en het leven
De Gekruisigde Heer heeft een ongekend lijden doorstaan en is onze dood gestorven, opdat de hemelse Vader onze dood kon vernietigen en Zijn Zoon als eerste te laten delen in Zijn heerlijkheid. Want zoals onze God wilde delen in ons mens zijn, zo wilde Hij dat mensen zouden gaan delen in goddelijkheid.

6- Ik ben de weg, de waarheid en het leven
De Heer Jezus heeft in Zijn verkondiging en heel Zijn leven verbinding gemaakt tussen de mensen en de Liefde.
Liefde tussen mensen onderling, als het goed is.
Liefde tussen mensen en God. God die Zelf Liefde is.
Liefde die de weg is naar heelheid, opdat wij in volheid kunnen leven.

7. Ik ben de wijnstok
Het beeld van de wijnstok verwijst naar het sap van de druif, dat tot Wijn van Zijn Koninkrijk wordt. Teken van Christus’ Bloed, tot vergeving van kwaad dat mensen doen.
Wijn van Gods Koninkrijk uitgeschonken in vele kerken tot versterking en vertroosting…
“Doe dit tot Mijn gedachtenis” sprak de Heer bij het Laatste Avondmaal.

Valt het u op dat de Heer spreekt met bepaalde lidwoorden? Hij is niet EEN Brood des Levens, maar HET brood van leven.
Christus laat er geen twijfel over bestaan. Wij zijn ontstaan uit Hem en leven dankzij Hem, zowel in het nu als in de eeuwigheid. Christus deelt dan ook in de Goddelijkheid van Zijn Vader.

“Ik ben, die Ik ben” Dat was de naam die God aan Mozes noemde in de Thora. In Joh. 8 spreekt de Heer:
Amen, amen, Ik zeg u:  van éér Abraham geboren werd
ben Ík!
Het is een uitspraak van de Heer Jezus waar mensen met  twee manieren op kunnen reageren.
Men neemt er aanstoot aan en verwijt Hem godslastering.
Of… men gelooft Hem… En stelt zijn/haar vertrouwen op Hem, zoals Petrus, Thomas, Johannes, Zijn moeder en Maria Magdalena.

Moge ons geloof in Christus groeien opdat wij in volheid kunnen leven en groeien in het herschapen, eeuwige zijn bij Hem.

Want echt – dat is de betekenis van Pasen…
Hij is waarlijk verrezen . Hallelu


KORPSAGENDA   (gegevens onder voorbehoud van evt wijzigingen)

I.   LITURGIE EN BIJZONDERE DAGEN  (elke zondagmorgen om 10.00 uur na de bidstond)

4 mei (za.) - Nationale Herdenking Der Gevallenen (vlag halfstok zonder wimpel)
5 mei - zesde zondag van Pasen / Bevrijdingsdag (br. Gerrit en zr. Johanna Nolles)  (vlag in top zonder wimpel)
9 mei (do.) - Hemelvaartsdag  (!! Geen samenkomst)
12 mei - zevende zondag van Pasen / Moederdag (br. Gerrit en zr. Johanna Nolles)
17 mei (vr.) - verjaardag H.M. Koningin Maxima
19 mei - HOOGFEEST VAN PINKSTEREN (envoy Johanna Hoiting)

II.   ACTIVITEITEN / BIJZONDERHEDEN

-
Onze winkel en huiskamer zijn open op

Maandagochtend:   10.00 – 12.30 uur

Dinsdagmiddag:     13.30 – 15.30 uur

Vrijdagochtend:       10.00 – 12.30 uur.

-
WOENSDAG: CREA-INLOOP

Op woensdagmiddag kan iedereen creatief bezig zijn. Er kan dan ook worden gesjoeld. De crea-inloop is open van 13.30 tot 15.30 uur.

Van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei zijn we, vanwege vakantie, gesloten. Er is dan geen winkel, huiskamer en crea-inloop.

-
Schuif aan: donderdag 16 mei om 16.30 uur.

Op donderdag 16 mei kunt u, in een gezellige sfeer, genieten van een smakelijke  hoofdgerecht en een toetje. En dit alles voor de redelijke prijs van 6 euro. U kunt zich hiervoor tot uiterlijk 12 mei opgeven bij Johanna Hoiting (envoy): 06 25067348 of via de mail:
johanna.hoiting-hisken@legerdesheils.nl. U wordt van harte uitgenodigd.

-
Zanggroep zingt in Van Julsinga huis: woensdag 22 mei 2024

Woensdagmiddag zingt onze zanggroep in het Van Julsinga huis. Naast gezellige meezingers zingen ze ook mooie christelijke liederen. Het begint om 14.45 uur.

-
Zangmiddag: zondag 26 mei 2024

Zondagmiddag 26 mei willen we weer samen zingen. U bent van harte uitgenodigd om samen met anderen God te loven en te prijzen met ons lied. Onder het genot van een kopje koffie/ thee is er ook ruimte om met elkaar in contact te komen. De Zangmiddag is van 14.30 uur en duurt tot
16 uur.

-
Pannenkoekenmiddag met knutselen: woensdag 29 mei

Woensdagmiddag 29 mei is het weer zover. Kinderen kunnen op deze vakantiedag weer gratis pannenkoeken eten bij ons. Volwassenen zijn natuurlijk ook welkom. Van hen vragen we als het kan een kleine bijdrage. We beginnen om 15.00 uur en we sluiten om 16.30 uur. Graag willen we je uitdagen om te komen knutselen. Dit omdat we uit eigen ervaring weten, dat zelf iets maken veel voldoening geeft. Je kunt je daar in uiten en je eigen talenten ontdekken. Deze middag kun je helpen met het maken van een vogelhuisje. Of  je kunt een vogeltje maken met iets lekkers in z’n snaveltje.

 

III.   MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Wanneer U een NOOD heeft voor u zelf of voor een ander, belt u dan met het Leger des Heils Korps Delfzijl.
Telefoon: 06-25067348
Onze KORPSLEIDER zal kijken hoe wij u -binnen de mogelijkheden- kunnen bijstaan en helpen.


FACEBOOK KORPS DELFZIJL

Deze website wordt beheerd door br. Onno Weinberg.
Hier vindt u wat meer algemene informatie en essentiële berichten.

We hebben ook een Facebook-pagina.
Deze wordt gemaakt door zr. Grietje de Jonge.
Daar vindt u de actuele en meest recente berichten/items.
Op Facebook is het mogelijk bij bijzondere gebeurtenissen meer foto's te laten zien ook.
Kijkt u ook op ons FACEBOOK alstublieft. De link (url):

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064803246157

Weekprogramma

Zondag 
9.30 uur: Bidstond

10.00 uur: SAMENKOMST
(voorganger: envoy Johanna Hoiting of een korpsofficier/gastspreker van elders)

Maandag 

10.00-12.30 uur: Kledingwinkel geopend met koffie-inloop
(gelegenheid tot ontmoeting en gesprek)

14.00-15.30 uur: Bijbelstudie (elke twee weken)

Dinsdag

13.30-15.30 uur: Kledingwinkel geopend met koffie-inloop
(gelegenheid tot ontmoeting en gesprek)

Woensdag

13.00-15.30 uur: Crea-inloop en gelegenheid om te sjoelen

Donderdag

14.00-15.30 uur: Samen op Weg-Bond - gezellige en creatieve middag
(op eerste donderdag van de maand)


Vrijdag

10.00 tot 12.30 uur: Kledingwinkel geopend met koffie-inloop
(gelegenheid tot ontmoeting en gesprek)

 

 

(C) 2024

KORPS DELFZIJL - LEGER DES HEILS