Korps

Korps Delfzijl

location_on
Skagerrak 109A
9933 SG Delfzijl
access_time
Vandaag open van 10:00 - 12:30
Toon alle openingstijden

Weekprogramma

KORPS DELFZIJL - GELOVEN IN DE BUURT

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils.

Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden, maar geloven doe je niet alleen op zondag.

Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven.
Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben.
Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden.
Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.
Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Delfzijl.

Zondag 
9.30 uur: Bidstond

10.00 uur: SAMENKOMST
(voorganger: envoy Johanna Hoiting of een korpsofficier/gastspreker van elders)

Maandag 
10.00-12.30 uur: Warme Kamer met koffie-inloop
14.00-15.30 uur: Bijbelstudie (elke twee weken)

Dinsdag

13.30-15.30 uur: Kledingwinkel geopend met koffie-inloop
(gelegenheid tot ontmoeting en gesprek)

Woensdag

10.00-12.30 uur: Kledingwinkel geopend met koffie-inloop
(gelegenheid tot ontmoeting en gesprek)

12.00-13.00 uur: Woensdaglunch (vooraf opgeven bij de kassa / € 5,00 p.p.)

14.00-15.30 uur: Creamiddag

19.00-21.00 uur: Repetitie voor het muziekkorps


Donderdag

10.00-12.30 uur: Warme Kamer met koffie-inloop

14.00-15.30 uur: Samen op Weg-Bond
(gezellige middag op eerste donderdag van de maand)


Vrijdag

10.00 tot 12.30 uur: Kledingwinkel geopend met koffie-inloop
(gelegenheid tot ontmoeting en gesprek)

 

 

Meer informatie over onze activiteiten?
Kijk op onze Facebookpagina

Facebook

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Wanneer U een NOOD heeft voor u zelf of voor een ander, belt u dan met het Leger des Heils Korps Delfzijl.
Telefoon: 06-25067348
Onze KORPSLEIDER zal kijken hoe wij u -binnen de mogelijkheden- kunnen bijstaan en helpen.

FACEBOOK KORPS DELFZIJL

Deze website wordt beheerd door br. Onno Weinberg.
Hier vindt u wat meer algemene informatie en essentiële berichten.

We hebben ook een Facebook-pagina.
Deze wordt gemaakt door zr. Grietje de Jonge.
Daar vindt u de actuele en meest recente berichten/items.
Op Facebook is het mogelijk bij bijzondere gebeurtenissen meer foto's te laten zien ook.
Kijkt u ook op ons FACEBOOK alstublieft. De link (url):

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064803246157
KORPSAGENDA

Zondag 27 november 10.00 uur
Samenkomst eerste adventszondag

Maandag 28 november
- Begin Landelijke Collecte tbv Leger des Heils

Zaterdag 10 december 14.00-15.30 uur
Kerstmarkt in het korpsgebouw aan de Skagerrak


Zondag 25 december  EERSTE KERSTDAG
- FEESTELIJKE KERSTMORGENDIENST, o.l.v. envoy Johanna Hoiting
na afloop is er in het korpsgebouw familie-kerstfeestPASTOR(PR)AAT   

LICHT OP JESAJA 11: 1-10 (EERSTE ADVENTSZONDAG)

Heeft u wel eens het protest gezien van een boom die ten onrechte is omgehakt door mensen. De levenskracht openbaart zich door de vele nieuwe loten die in de stronk van de boom ontkiemen en een weg zoeken naar licht.
Dit beeld uit de natuur gebruikt de profeet Jesaja om de geboorte van de Messias aan te kondigen.
‘In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï’. Leest u maar eens Jesaja 11.
Sluit het profetisch beeld niet naadloos aan bij onze actualiteit, waar door de Russische agressor het land en het volk van Oekraïne plat wordt gebombardeerd, maar de nationale identiteit van de mensen en de kracht van de militairen zo’n boost krijgen, dat het onder de voet lopen en de vernietiging van dit Europese land niet voltooid wordt. Oekraïne leeft. Als nooit tevoren?

Jesaja gebruikt het beeld om de komst van de Messias aan te kondigen, om te beschouwen hoe het er aan toegaat als de Schepper van alles en iedereen Zijn Zoon aan stelt als heelmakende Koning.
Jesaja belooft recht naar waarheid en eerlijkheid in de verdeling van beschikbare middelen, die mensen nodig hebben om te kunnen bestaan: water, voedsel, onderwijs en gezondheidszorg. Vrede zal aan het licht komen, wanneer mensen elkaar iets gunnen, besluiten genomen worden niet op basis van geruchten en leugen. Het bestaan van mensen en hun samenleven wordt gevuld met onkreukbare gerechtigheid.
Wat als onmogelijk wordt beschouwd, blijkt toch aan het licht te komen:
- wolven wonend bij lammeren
- leeuwen en runderen voeden zich met hooi
- zuigelingen spelen bij de slangenkuil
Beelden die Jesaja gebruikt voor een wereld waarin het kwaad niet meer bestaat. De liefde staat overeind als een banier.

God, onze hemelse Vader, stelt Jezus aan als Koning in Zijn Rijk. God zalft de Heer Jezus met heelmakende Geest en vervult Hem met godsvrucht, wijsheid, verstand, raad, moed, trouw en liefde.
Het mooiste van alles in de profetie van Jesaja is dat God nooit opgeeft. Als mensen de wereld en elkaars leven donker maken, zal de stronk van Isai weer uitlopen.
Jesaja noemt de zeven gaven van Gods Geest. 7… het getal van de volheid. De Heer Jezus wordt toegerust met de volheid van Gods Geest.
Van deze volheid heeft Hij tijdens Zijn leven op aarde getuigd en gedeeld. Opdat er vrede zij!

Nu is vrede veel mooier en breder dan dat er niet gevochten wordt. Vrede is in de Bijbel iets positiefs. Vrede, sjalom, is gevuld met liefde, met zorg, met veiligheid. Waar vrede is, komt iedereen tot bloei.
Is het niet een groot geheim?
Wat is het geheim van die vrede?
Hoe kan het ooit waar worden, dat geen mens meer onheil kan scheppen?
Het geheim wordt ontrafeld met woorden van ds. Hans Burger uit Franeker.
Sjalom, vrede van Gods Geest, doet ons zien en begrijpen.
‘Alles wat er is, alles spreekt dan overduidelijk van God. Ik kan aan jou zien – jij hoort bij God. God is overal.
En je ziet het, je voelt het, je ervaart het.
Gods aanwezigheid stroomt over alles heen, doordringt alles, stempelt alles. En alles glanst.
Alles is liefde. Alles is goed.
Wat zal dat mooi zijn! God is alles in allen.’

' Zoals de zeebodem bedekt is met water, zo zal de aarde bedekt zijn met vrede.'
Zo zingt de psalmist ons toe. Hij stopt nooit.
En wij? Hoe gaan wij om met God?
Zuigen wij die volheid van Gods Geest op?
Ademen wij, gelijk de Heer Jezus, eerbied voor God?
Wat zou er gebeuren als elk mens eerbied voor God gaat ademen?
Zo komen wij bij de kern van de profetie van Jesaja. Bij de centrale vraag van Advent en Kerstfeest.

Jesaja leert ons dat hoe meer wij toelaten dat de Heer Jezus –Hij is toch de twijg van Isai- ons onderdompelt in Gods Geest, hoe meer eerbied wij ademen voor God.
Hoe meer wij kunnen leven vanuit de volheid van Zijn gaven.
Jesaja wijst de weg naar de Messias.
Christus heeft woning in Gods heerlijkheid en luister.
De hemelse Vader hoopt dat wij de Eniggeborene vinden, opdat wij thuis zullen komen in Gods schitterende woonplaats.
Wie Christus begint te zoeken, heeft Hem al gevonden.
Je ziet jouw Heer dan in heerlijkheid en luister.
De Geest vormt ons daarbij om, opdat wij de heerlijkheid en luister –het is de sjalom- meer en beter gaan weerspiegelen.

Advent zet ons op weg naar het Kerstfeest met vragen:
° Is het mijn verlangen eerbied voor God te ademen.
° Zoek ik naar het Kind van Bethlehem, de Heer Jezus?
° Wil ik Zijn luister en heerlijkheid weerspiegelen en er vorm aan geven ten dienste van mijn naasten?
De profetische belofte wordt Evangelie:
God belooft het.
Waar de Heer Jezus regeert, daar komt vrede - eerbied voor God.
Laat ons Hem zoeken, dan vinden wij Gods sjalom.
Amen.

(O.W.)