Kerst vieren met het Leger des Heils in Gelderland

Apeldoorn

3 december 10.00 uur
Adventsamenkomst, thema Jezus komt

10 december 10.00 uur
Adventsamenkomst, thema Jezus komt

17 december 10.00 uur
Adventsamenkomst, thema Jezus komt

17 december 16.30 uur
Lichtjesfeest geschikt voor jong en oud.
 

24 december 10.00 uur
Adventsamenkomst, thema Jezus komt

24 december 22.00 uur
Kerstnachtdienst    

25 december 10.30 uur
Kerstwijdingsdienst

Contactgegevens locatie Apeldoorn

Arnhem
17 december 16.00-18.00 uur
Messy Church@Christmas
(Laagdrempelige en interactieve kerstviering voor jonge kinderen, gezinnen en opa's en oma's)
19 december 10.30-14.00 uur 
Kerst voor senioren     
(ouderwets gezellige kerstfeest met en voor senioren)
22 december 19.30-21.45 uur  
ConnectUs@Christmas    
(Kerst met mensen van het AZC)
(Kerst met vluchtelingen van het AZC, elkaar ontmoeten, heerlijk eten, spelletjes en muziek)
24 december 22.00-23.00 uur
Kerstnachtdienst  
(Veel muziek en een laagdrempelige dienst met als thema: Eén van ons...)      
25 december 10.30-12.00 uur
Kerstdienst     
(Een laagdrempelige dienst voor alle buurtbewoners)         
25 december 12.00-14.30 uur
Kerst Inn     
(Gezellig samenzijn voor buurtbewoners met lekkere versnaperingen in onze warme welkom Thuis kamer)
          
Elburg

 

3 december 1e Advent  09.45 uur              
Adventsamenkomst o.l.v. envoy Marjan Dijkstra-van Dijk (Beekstraat 13, 8081 EA Elburg)

8 december 18.00-22.00 uur
Winter in de vesting ism Outreach (Beekstraat 13, 8081 EA Elburg)

9  december 11.30-12.30 uur     
Muzikanten spelen op de kerstmarkt bij de Molen in Oostendorp (Zuiderzeestraatweg Oost 18, 8081 LC Elburg)                                                                           

9 december 14.00-16.00 uur
Winter in de vesting met muzikale inloop  in ons korps gebouw (Beekstraat 13, 8081 EA Elburg)                                  

9 december 18.00-22.00 uur
Inloop “Winter in de vesting” 2e verdieping verzorgd door Outreach (Beekstraat 13, 8081 EA Elburg)

10 december 09.45 uur              
2e Adventsamenkomst o.l.v. Majoor Anneke Verhagen

14 december 12.00 uur                 
Warm Welkom kerstmaaltijd ’t Huiken (opgave uiterlijk 1 week van tevoren)

16 december 11.00-12.00 uur     
Openlucht bij de kerstpot in Nunspeet (Hema, Dorpsstraat 57, 8071 BX Nunspeet)

16 december 14.00-15.00 uur     
Openlucht bij de kerstpot op de Vischmarkt in Elburg

17 december 3e advent 09.45 uur
Adventsamenkomst o.l.v. Majoor Ingeborg Keijzer, (Beekstraat 13, 8081 EA Elburg)

24 december 4e advent 09.45 uur
Adventsamenkomst o.l.v. br. Gert Bos (Beekstraat 13, 8081 EA Elburg)

24 december 22.00 uur
Gezamenlijke kerstnachtdienst Ichtuskerk olv br. Gert Bos en ds. M. Schut (Vrijheidsstraat 1, 8081 XD Elburg)

24 december 00.00 uur
Bezoeken nachtwerkers
Kerstzang op de Vischmarkt m.m.v. Concordia

25 december  08.00 uur
Zingen in verzorgingshuis de Voord

25 december  9.45 uur                   
Kerstdienst o.l.v. Majoor Buitelaar (Beekstraat 13, 8081 EA Elburg) + kerstfeest kinderen van de KND in korpsgebouw
Aansluitend Kerstbrunch (opgave uiterlijk 1 week van tevoren)

Voor wie meer wil weten over “winter in de vesting” in Elburg: https://www.winterindevesting.nl/

 Contactgegevens locatie Elburg

Harderwijk

20 december 12.00 uur   
Kerstmaaltijd

24 december 10.30 uur
Geloofsfamilie een kinderkerstfeest met medewerking van een kinderkoor

24 december ('s avonds) 
Kerstbeleving in en voor de buurt; een missionaire activiteit voor de hele buurt waar kraampjes,  
optredens en gezellige activiteiten zullen zijn zoals kerst karaoke

Meer informatie en tijdstippen zijn te vinden op onze Facebookpagina: www.facebook.com/zininharderwijk