Internationale Dag van Gebed voor Kinderen en Jeugd 2021

Internationale Dag van Gebed voor Kinderen en Jongeren 2021

28 maart staat weer de Internationale Dag van Gebed voor Kinderen en Jongeren wereldwijd op de agenda. Dit Dit jaar met als thema: Gezien en gehoord!

Overzicht materialen

Voor deze internationale dag is materiaal gemaakt voor verschillende leeftijden. Onder elke kop vind je de mogelijkheid om het materiaal te downloaden.

Peuters

Dit materiaal kan 2 weken voorafgaand aan de Internationale dag van Gebed voor Kinderen en Jongeren gebruikt worden. Het is bedoeld voor kinderen die nog niet naar school gaan.

Kinderen

Dit materiaal kan 2 weken voorafgaand aan de Internationale dag van Gebed voor Kinderen en Jongeren gebruikt worden. Het is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het is gemaakt om te gebruiken in de setting van een kinderkerk of zondagsschool, maar voel je vrij om het materiaal zo aan te passen dat het voor jullie bruikbaar is.

Jongeren

Dit materiaal kan 2 weken voorafgaand aan de Internationale dag van Gebed voor Kinderen en Jongeren gebruikt worden. Dit materiaal is gemaakt voor een setting van een kleine groep / bijbelstudiegroep.

Volwassenen

Dit materiaal kan 2 weken voorafgaand aan de Internationale dag van Gebed voor Kinderen en Jongeren gebruikt worden. Het is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar. Dit materiaal is gemaakt voor een setting van een kleine groep / bijbelstudiegroep.

Handleiding voor de samenkomst

Dit is gemaakt voor leiders van locaties waar samenkomsten georganiseerd worden. Het bevat manieren om gebed in de dienst te verwerken en suggesties om de kinderen en jongeren te betrekken bij de dienst.

Vragenlijst voorbereiding samenkomst

Dit document bevat vragen voor kinderen en jongeren. Dit kan je gebruiken in de voorbereiding voor de dienst op 28 maart.