Informatie voor Pleegouders

Naast de impact wat een pleegkind heeft op jouw gezin, krijg je ook te maken met veel wetten en regels. Heb je vragen, stel ze aan je pleegzorgbegeleider.

Neem ook eens een kijkje op de website van Pleegzorg Nederland. Daar ontdek je de wereld van pleegzorg en ontwikkel je jezelf als pleegouder en kun je andere pleegouders ontmoeten in een besloten omgeving.

Medezeggenschap voor Pleegouders

De Pleegouderraad (POR) komt op voor de gemeenschappelijke belangen van pleegouders.
Lees hier meer informatie over de POR.

Niet tevreden?

… over de begeleiding?

Leger des Heils doet haar best om pleegouders en hun gezin zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat jullie niet tevreden zijn. Dat is jammer en willen we graag weten. Lees hier meer informatie over onze klachtenregeling.

… over de plaatsende instantie?

Als jullie het niet eens zijn met het beleid of de werkwijze van de plaatsende instantie en gesprekken niet leiden tot een oplossing, dan kunnen jullie een beroep doen op de klachtenregeling van de plaatsende instantie.