Pleegouderraad (POR)

De POR is een wettelijk ingesteld medezeggenschapsorgaan met als doel de pleegzorg voor pleegouders en pleegkinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen en op te komen voor de gemeenschappelijke belangen van alle pleegouders.

De POR informeert en adviseert de teammanager over onderwerpen die pleegouders aangaan zoals begeleiding, scholing en regelingen. Een paar keer per jaar schuift ook de directeur zorg aan bij een vergadering.

De leden van de POR zijn zelf ook pleegouder en weten dus wat pleegzorg in de praktijk betekent.

Iedereen kan meepraten!

We vertegenwoordigen jullie allemaal. Daarom komt de POR graag in contact met zoveel mogelijk pleegouders. Om inzicht te krijgen in de mening van jullie als pleegouder of om een luisterend oor te zijn. Vragen, opmerkingen, meningen etc. kun je naar ons mailen. Jouw mening en ideeën zijn voor ons een belangrijke bron van informatie! Bovendien is elke pleegouder altijd welkom tijdens een van onze vergaderingen. Informeer via de mail naar de data.

De POR op een rijtje

  • Wij komen op voor de gemeenschappelijke belangen van de pleegouders
  • Wij vertegenwoordigen de pleegouders van het Leger des Heils per regio.
  • Wij zetten ons in voor een optimale kwaliteit van pleegzorg.
  • Wij zetten ons in voor een optimale positie van pleegouders.
  • Dat doen we door gesprekken met de teammanager van de afdeling Pleegzorg en de regiodirectie.
  • Dat doen we door contact met de LOPOR (Landelijk overleg Pleegouderraden).
  • Dat doen we door er te zijn voor alle pleegouders!

Regio Noordoost

Je kunt de POR van de regio Noordoost bereiken via: por.noord.legerdesheils@gmail.com