Geef een grote gift

Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Daarom helpen we mensen aan onderdak, fatsoenlijke kleding, een warme maaltijd of hulp voor als je helemaal aan de grond zit. Steeds meer zijn we voor dit werk aangewezen op de ruimhartigheid van u als gulle gever. Uw bijzondere gift maakt verschil.

Uw gift goed besteed

Uw grote gift (€1000 of meer) is van grote betekenis voor onze organisatie. Daarom vinden wij het belangrijk dat u hiervoor een vaste contactpersoon heeft. Iemand die u helpt om uw gift in te zetten op een manier die bij u past en die u op de hoogte houdt van de resultaten die dankzij uw gift bereikt worden.

Overweegt u het Leger des Heils te steunen met een grote gift? Neem dan contact op met Rick Woolderink, Relatiemanager Major Donors. Bel (036) 539 81 93 of mail naar rick.woolderink@legerdesheils.nl.