Pleegzorg

Als een kind tijdelijk in een ander gezin moet opgroeien, vinden we het belangrijk dat dit zoveel mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving is. Daarom geven wij de voorkeur aan plaatsing bij familie of bekenden van kind en/of ouders. We onderzoeken goed wat de beste plek is voor het kind. Als plaatsing binnen het familie- of sociale netwerk niet mogelijk is, zorgen we voor plaatsing in een gezin uit ons bestand van pleegouders.

We zetten ons er voor in dat ieder kind na verloop van tijd kan terugkeren naar de eigen ouders. Al onze activiteiten zijn hierop gericht. Om de terugkeer naar huis mogelijk te maken, werken we zo nauw mogelijk samen met ouders, kinderen, pleegouders en gecertificeerde instellingen. Hiervoor voeren we startbesprekingen en evaluaties. 

Als uiteindelijk blijkt dat een terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, dan werken we aan een plaatsing gericht op de permanente opvoeding van het kind binnen een pleeggezin.

Gezinnen en kinderen komen vanuit verschillende achtergronden, door verschillende problemen bij ons terecht. Daarom hebben we verschillende vormen van pleegzorg, zoals bijvoorbeeld Crisispleegzorg, Terug-naar-huis pleegzorg, Vakantiepleegzorg en Weekendpleegzorg.

regio Den Haag

In regio Den Haag bieden we tijdelijke pleegzorg in projectgezinnen voor kinderen van 0-7 jaar en voor tienermoeders met hun (soms nog ongeboren) baby. Deze opvang is kortdurend, tot maximaal een jaar. De projectgezinnen zijn verbonden aan Vliet & Burgh, dat opvang biedt aan kinderen en tienermoeders met kind.

Aanmelden

Voor aanmelding is een geldige verwijzing nodig van het jeugdteam of sociaal wijkteam van de wijk/woonplaats waar het kind of gezagdrager staat ingeschreven. Financiering verloopt conform afspraken uit het ‘toewijzingsprotocol jeugdhulp’ danwel het ‘verwijs - en toewijzingsprotocol jeugdhulp Den Haag’ van het H-10 inkoopbureau.

Aanmelden bij:

Vliet & Burgh
T 070 300 46 66
perdirectsecretariaat.gld@legerdesheils.nl