Majoor Bosshardtburgh

De Majoor Bosshardtburgh biedt onderdak en medische verzorging aan zieke dak- en thuislozen. Wij zijn een doorgangsvoorziening waar cliënten kunnen herstellen en tot rust komen.
image

Voor wie?

De Majoor Bosshardtburgh is een ziekenboeg afdeling met 36 plaatsen midden in het centrum van Amsterdam. Een ziekenboeg is een 24-uursvoorziening voor volwassen, alleenstaande dak- en thuislozen met een tijdelijke somatische hulpvraag. Wij bieden begeleiding, verpleging en verzorging met een multidisciplinair team.

Onze aanpak

Bij plaatsing bij de Majoor Bosshardtburgh wordt er een zogenaamde ziekenboegindicatie afgegeven door de GGD. De indicatie wordt meestal voor 6 weken afgegeven en kan herhaaldelijk worden verlengd. Wanneer er geen indicatie voor zorg meer is dan wordt er gekeken naar een andere woonvorm.

Van de 36 bedden, zijn er 6 gereserveerd voor Meerzorg, beschermd wonen. Deze zijn bestemd voor cliënten met een somatische zorgvraag en een meervoudige hulpvraag op het gebied van psychiatrische problematiek al dan niet gecombineerd met verslaving of psychosociale problematiek. Samen met de ondersteunend begeleider gaan de bewoner en de trajecthouder vanuit de herstelmethodiek aan de slag met het op orde krijgen van financiën, dagbesteding en eventuele zorgtoeleiding. Het traject begint met stabiliseren, daarna wordt begonnen met helder krijgen van de hulpvraag en het vinden van het juiste vervolgtraject.

De Majoor Bosshardtburgh werkt intensief samen met andere disciplines, waaronder de huisarts (GGD) en GGZ-instellingen.

Albert

"Ik kwam half dood, met een longontsteking, binnen in de Majoor Bosshardtburgh. Ik mag wel zeggen dat ik toen goede zorg kreeg: ik werd goed in de gaten gehouden, want ik heb ook suikerziekte. De kamers zijn hier erg netjes en mooi. Ik wil graag weer wonen in de Bijlmer en hier gaan de medewerkers serieus mee aan de slag. Daar ben ik blij om want ik heb heimwee naar de Bijlmer; ik mis het! "

Aanmelding

De aanmeldingsprocedure voor de ziekenboeg van de Majoor Bosshardtburgh is in handen van de GGD. Aanmelden kan via deze link.

De aanmelding voor de Meerzorg BW plaatsen loopt via de Centrale Toegang BW, zie deze link voor meer informatie.