Prostitutie en corona

De maatregelen rond de coronacrisis zorgen voor grote problemen voor mensen in de prostitutie. De nood is hoog, want veel van hen zijn abrupt zonder werk komen te zitten en hebben geen recht op een uitkering zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Ze verliezen hun woonplek en hebben geen netwerk om op terug te vallen. Het Leger des Heils krijgt alarmerende signalen van verschillende locaties in het land dat de situatie echt schrijnend en nijpend is. Het is dan ook goed om te zien dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om te kijken hoe deze kwetsbare groep toch beter ondersteund kan worden.