De Breehof

De Breehof - Wonen met zorg, middenin het groen

Wij zijn er voor de mensen voor wie thuiskomen geen vanzelfsprekendheid is. We bieden hen een plek met langdurige zorg en begeleiding, dag en nacht. Het Leger des Heils voorziet op de locatie De Breehof in Nieuw-Amsterdam in deze behoefte.

Een stabiele basis voor iedereen

De Breehof is een plek voor iedereen die een thuis nodig heeft. Goed wonen en vooral veilig thuiskomen, oftewel een stabiele basis. Niet voor niets is het motto van het Leger des Heils 'herstel begint met een (t)huis!'. Het Leger des Heils biedt op deze zorglocatie verschillende vormen van beschermd wonen.

32 appartementen

De Breehof bestaat uit 32 volledig nieuwe appartementen voor mensen met uiteenlopende wensen.

Het complex is in de periode januari tot november 2022 grondig gerenoveerd. De voormalige inrichting heeft plaatsgemaakt voor appartementen met eigen sanitair en keuken, en sommige met eigen ingang, een grote ontmoetingsruimte, een centrale keuken en buitenruimte. 

In november 2022 vond ook de inhuizing plaats. De bewoners zijn afkomstig uit de voormalige woon- en zorglocatie Het Boshuis in Emmen, dat de deuren heeft gesloten op het moment dat De Breehof in gebruik werd genomen.

In De Breehof werkt een ervaren team. Zowel de medewerkers als de deelnemers van Het Boshuis in Emmen zijn grotendeels meeverhuisd naar De Breehof. Daardoor is er sprake van een vertrouwd team, medewerkers dus die ook de bewoners al geruime tijd kennen.

Zorgaanbod De Breehof

Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat we hen alleen kunnen helpen als ze bij ons wonen. Het Leger des Heils heeft verschillende vormen van beschermd wonen.

Wij kijken naar wat de deelnemer nodig heeft. Samen brengen we de problemen in kaart en stellen we doelen om aan te werken. Bijvoorbeeld op gebied van psychiatrische problemen of  verslavingen. In overleg met de deelnemer wordt waar nodig schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie ingeschakeld. We brengen structuur in de dag en zoeken een passende dagbesteding. Doel is dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Benieuwd naar het zorgaanbod in De Breehof? Neem dan een kijkje op de locatiepagina via onderstaande knop.