In Balans

Langdurige ambulante woonbegeleiding voor volwassenen

In Balans begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere hardnekkige problemen tegelijkertijd, waaronder het ontbreken van woonvaardigheden. Daarnaast is veelal sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen.

We gaan een of twee keer per week op bezoek bij de cliënt thuis. Samen nemen we stap voor stap de leefgebieden onder de loep zoals, de administratie, psychische of verslavingsproblemen, structuur in de dag, omgaan met justitie en de orde in het huishouden. Een passende dagbesteding vinden we belangrijk. We beginnen bij wat de cliënt zelf kan versterken en bij het aanleren van (woon)vaardigheden. Successen vieren we. Bij sommige onderwerpen kan de woonbegeleider adviseren om de hulp van een collega-instelling in te roepen, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. Indien van toepassing zijn er contacten met de reclassering. Doel is een zo zelfstandig mogelijk bestaan opbouwen, waarbij problemen hanteerbaar zijn en geen strafbare feiten worden gepleegd. Als er kinderen zijn, staat hun veiligheid en welzijn voorop in de begeleiding.

Jannie

"Met wat biertjes op durf ik boodschappen te halen. Als ik geld heb. Goed dat de bewindvoerder mijn rekeningen laat betalen, anders was ik allang op straat gezet. Het is niet altijd schoon in huis, maar ik woon er alleen. En het is al zolang als ik me kan herinneren hetzelfde. Om de buren heb ik de zooi buiten opgeruimd. Ik kreeg een compliment van mijn begeleider. Daar was ik blij mee."

In de maatschappij

We leren mensen mee te doen in de samenleving, onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding. Cliënten leren problemen zelf te voorkomen of op te lossen, waardoor recidivekansen kleiner worden. Door de focus op werk dragen we bij aan arbeidsre-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo voorkomt In Balans dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld.

Duur

Zolang als nodig is.

Aanmelden

In Balans kan een vervolg zijn op Voortgang, ’10’ voor Toekomst en Stabiel. Mensen kunnen zichzelf aanmelden of via een instantie worden aangemeld.