Winteropvang voor dak- en thuisloze mensen

Opvang voor dak- en thuisloze mensen tijdens de wintermaanden in Den Haag

Willem Jan de Bruin Fotografie
Veldwerk en soepbus

Ook dit jaar zorgen gemeente Den Haag en Leger des Heils W&G Noordwest voor de opvang van dak- en thuisloze mensen tijdens de wintermaanden. Er zijn twee soorten opvang. De eerste is de permanente winteropvang. In deze opvang hebben 120 daklozen tot 1 april 2023 een dak boven het hoofd, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De andere is de winterkouderegeling. Dan is er opvang tijdens koude dagen in de winter.

Permanente winteropvang

De permanente winteropvang opent haar deuren op 1 november (tot 1 april 2023) in het voormalige HagaZiekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis. Geen opgejaagd leven, maar een vaste plek en een dak boven het hoofd. En dat de hele winter lang, zodat er ruimte ontstaat voor rust en herstel. Wij zijn dankbaar dat wij ook dit jaar zorg en begeleiding mogen bieden aan deze groep mensen in kwetsbare omstandigheden. Vorig jaar stroomden meerdere mensen vanuit de permanente winteropvang door naar een passende woon- of zorgplek. Bijvoorbeeld een andere afdeling van het Leger des Heils, voorzieningen van de Kessler Stichting of een eigen woning.

Winterkouderegeling

De winterkouderegeling geldt in dezelfde periode, en is van kracht bij voorspelde, koude weersomstandigheden. De komende winter kunnen 100 mensen van deze regeling gebruikmaken. Dit betekent dat ze 's avonds vanaf 18:00 uur naar de opvang kunnen bij vorst of een zeer lage gevoelstemperatuur. Er is een warme maaltijd, er staat een bed klaar en de volgende ochtend is er ontbijt. Ook is er zorg en begeleiding. Om 10:00 sluit de opvang en gaan de tijdelijke bewoners weer naar buiten. De locatie van deze opvang is de school aan de Rooseboomstraat 10 in Den Haag.

Locatie Winterkouderegeling

Wat doet het Leger des Heils?

Een groot team van bevlogen medewerkers van het Leger des Heils zet zich dag en nacht in tijdens de winteropvang. Zij willen de tijdelijke bewoners van de winteropvang een warme en stabiele plek bieden en ze waar mogelijk begeleiden. Samen met de deelnemers werken ze aan het herstel van het ‘gewone’ leven. En juist omdat de mensen nu 24/7 in de opvang verblijven, heeft het team de kans om ze goed te leren kennen en in gesprek te gaan. Samen te werken aan toekomstperspectief.

Lees meer

Winteropvang voor dak- en thuisloze mensen

Winteropvang voor dak- en thuisloze mensen

Samen met de gemeente Den Haag zorgt het Leger des Heils voor tijdelijke en permanente winteropvang van dak- en thuisloze mensen in Den Haag.