Foto's van: 'Toen en Nu'

In 135 jaar Leger des Heils is er enorm veel veranderd. En tegelijkertijd is de kern van waarom we ‘doen wat we geloven’ nog helemaal onveranderd.

Ophaaldienst in 1967
Nieuws 14 september 2022 Tekst: Redactie / Beeld: Daniël Albers

Geschiedenisfeitje

Sinds zijn oprichting is het Leger des Heils bij oorlogen en rampen altijd in de voorste linies te vinden. Zo deelden zogenoemde ‘donutdollies’ (vrouwelijke heilssoldaten) soep en donuts uit aan de soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Ook hielp het Leger bij de watersnoodramp in 1953, bij verschillende treinrampen en bij grote branden, onder meer door het uitdelen van eten en goederen en het bieden van pastorale steun.