Jeugdbescherming Leger des Heils voelt zich gesteund door onderzoek WODC

Nieuws 08 september 2022

De jeugdbescherming van het Leger des Heils voelt zich, evenals de andere jeugdbeschermingsorganisaties in Nederland, gesteund door de recente bevindingen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Voornaamste conclusie: De wet die bedoeld is om de meest kwetsbare kinderen te beschermen, functioneert niet.

Het Leger des Heils pleit, samen met zijn branchegenoten, al langere tijd voor drastische veranderingen, zoals een verantwoorde caseload voor jeugdbeschermers, voldoende beschikbaarheid van hulp voor kinderen en ouders en adequate tarieven.

Niet meer verantwoord
De druk op de jeugdbeschermers is te groot om van een verantwoorde situatie te kunnen spreken. Al in 2021 stuurde het Leger des Heils een brief naar de Tweede Kamer waarin uitgebreid gepleit is voor verandering: Jeugdbeschermers bezwijken onder véél te hoge caseloads en uit de hand gelopen administratieve taken, te veel keren hun vak de rug toe en de hulp aan kwetsbare kinderen is in het geding.

Hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning van de Universiteit Leiden leidde het onderzoek in opdracht van WODC. In een artikel met Follow the Money komt zij tot de conclusie dat het zo niet langer kan: ‘De wet gaat uit van een ideale situatie: kind in de knel, dan dus toezicht en hulp. Is er na twee jaar te weinig veranderd, dan raken ouders hun gezag kwijt en neemt de staat de zorg over. In de praktijk gaat het vrijwel nooit zo: de hulp – in de vorm van behandelingen, familietherapie, hulp bij omgang, pleeggezinnen of gezinshuizen – is pas na lang wachten beschikbaar, of helemaal niet.’  

Politiek aan zet
Het is een goede ontwikkeling dat ook de politiek inziet dat verandering een must is. Minister Franc Weerwind erkende eerder al dat de jeugdbescherming "piept en kraakt". Het nieuwe rapport "bevestigt mijn waarnemingen", geeft hij nu aan. De minister heeft aangegeven dat als de kinderbescherming een kind uit huis wil plaatsen, het gezin voortaan juridische steun moet krijgen. Jeugdzorg Nederland waarschuwt dat de werkdruk bij jeugdbeschermers veel te hoog is. "Er is een tekort aan beschikbare (jeugd)hulp wat leidt tot wachtlijsten. Daardoor is de juiste, passende hulp vaak niet in te schakelen." Om die druk te verlichten, wil minister Weerwind volgens berichtgeving van de NOS ‘miljoenen’ beschikbaar stellen om extra personeel aan te trekken. Ook wil hij administratieve taken verminderen. De details van Weerwinds plannen volgen in een brief die hij nog voor Prinsjesdag naar de Tweede Kamer stuurt.

Lees ook:
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/jeugdbescherming-voelt-zich-gesteund-door-analyse-en-aanbevelingen-wodc/