"Ik geloof in een God van wonderen"

Gaan de wetenschap en geloof samen?

Geloof en zingeving

Dr. Jennifer Wiseman werkt voor de NASA. In 1987 ontdekte ze een komeet die de naam 114P/Wiseman-Skiff meekreeg. Ook werkte ze aan de Hubble telescoop. Tegenwoordig is ze chef van het Laboratorium voor Exoplaneten en Astrofysica op het NASA Goddard Space Flight Center. Jennifer is christen en gelooft in het bestaan van God. Is dat te rijmen met haar beroep?

Jennifer Wiseman

“Ik ben opgegroeid op een boerderij. Ik hield van de natuur en ontwikkelde een passie voor natuurkunde. Dat is namelijk niets anders dan het bestuderen van hoe de natuur werkt. Als kind kon ik ’s avonds uren naar de sterrenhemel liggen staren en probeerde ik me voor te stellen hoe het zou zijn om naar de sterren te reizen. Toen ik ouder werd en meer te weten kwam over andere planeten in ons zonnestelsel, raakte ik pas echt gefascineerd door ruimtereizen. Een leraar van mijn middelbare school stimuleerde mij om wis- en natuurkunde te gaan studeren aan de universiteit. Ik kon terecht op een technische universiteit in Massachusetts en studeerde later astronomie aan Harvard.”  

De wetmatigheden van het universum geven rust

Jennifer leeft, als het om haar werk gaat, in een puur rationele wereld. Een wereld waarin alles wordt bepaald door de wetten van de wis- en de natuurkunde. “Ik begrijp niet alles van wie God is en hoe het kan dat Hij zich met ons mensen bemoeit, maar ik vind het enorm knap en ook een rustige en veilige gedachte, dat God een universum gemaakt heeft dat volgens bepaalde wetten werkt en dat daardoor ook stabiel is. Er verandert op zich maar weinig aan het universum. Een voorbeeld: tijd beweegt voorwaarts. Dat geeft een vorm van stabiliteit, van zekerheid. Omdat tijd voorwaarts beweegt, hebben we geleerd dat de dingen die je doet consequenties hebben. De wet van oorzaak en gevolg. Maar, ik geloof ook dat God de tijd onder controle heeft en kan sturen en dat Hij in staat is om, als Hij dat nodig vindt, een wonder te laten plaatsvinden op dat gebied. Ik begrijp dat niet altijd, maar ik geloof wel dat het mogelijk is.”

Zijn er meer wetenschappers die denken zoals jij?

“Veel collega-wetenschappers begrijpen dat er complexere processen in het heelal spelen dan alleen maar oorzaak en gevolg. Wij als wetenschappers kunnen niet altijd berekenen hoe de toekomst eruit zal zien. Via zaken als kwantummechanica en de chaostheorie ontdekken we bijvoorbeeld ook dat de natuur veel minder voorspelbaar is dan wij denken. Dat is meteen een mooie parallel met de geestelijke wereld. Terwijl God natuurkundige, maar ook morele en geestelijke wetten heeft vastgesteld voor het heelal en onze aarde, geeft Hij ook de vrijheid om voor Hem te kiezen. God is geen poppenspeler en wij zijn niet zijn poppen. Wij zijn vrij om onze eigen keuzes te maken en moeten bereid zijn om met de consequenties van die keuzes te leven. Maar God vergeeft ons wel als wij verkeerde keuzes maken en geeft een nieuw begin als wij daarom bidden.”

"Ook vandaag de dag gebeuren er wonderen: onverwachte gebeurtenissen die plaatsvinden in de levens van mensen, als antwoord op een gebed."
Jennifer Wiseman

Jij gelooft in wonderen?

“Ja. Er zijn verschillende soorten wonderen. Zoals Jezus die op het water loopt. Daar worden natuurkundige wetten even buiten werking gesteld. Maar ook vandaag de dag gebeuren er wonderen: onverwachte gebeurtenissen die plaatsvinden in de levens van mensen, als antwoord op een gebed. God heeft ons niet beloofd dat Hij, telkens als wij daarom vragen, de wetten van de natuurkunde buiten werking stelt. Hij heeft ons echter wel beloofd dat Hij, als wij om hulp bidden, ons zal helpen.” Twijfel je weleens? “Ik word weleens wanhopig als ik zie hoeveel onschuldige mensen en kinderen lijden in deze wereld. In ramp- of in oorlogsgebieden. Dan roep ik ook weleens uit ‘God, waarom moet dit allemaal? Waarom grijpt U niet in?’ Maar ik geloof in wonderen. Ik geloof dat God gebeden verhoort. Als het noodlot toeslaat en ik worstel met de waarom-vraag, dan weet ik dat God er is. Dat Hij mensen op een wonderlijke manier kan helpen en veranderen. Ik heb te vaak gezien hoe God gebeden verhoort om nog te kunnen beweren dat Hij niet bestaat en het Evangelie onzin is.”

Dit artikel is een bewerking van een interview dat majoor Nigel Bovey (Leger des Heils Internationaal Hoofdkwartier, Londen) had met Dr. Jennifer Wiseman. De uitspraken die Jennifer in dit interview doet, zijn gedaan op persoonlijke titel. Het artikel verscheen eerder in Strijdkreet.