Lichter in het leven dankzij coaching

Petra staat niet op deze foto
Jeugd- en gezinshulp

Petra begeleidt 4 gezinnen als gezinscoach bij het Leger des Heils. Ze komt bij gezinnen thuis waar veel moeilijkheden zijn. Ook ondersteunt ze als kinder- en jeugdcoach 2 kinderen. Deze kinderen krijgen, door omstandigheden thuis, niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

“Als gezinscoach ga ik wekelijks bij de gezinnen op bezoek”, vertelt Petra. “Deze gezinnen noemen we ook wel multi-problemgezinnen. Daar spelen meerdere problemen, en opvoedvragen zijn er altijd onderdeel van. Zo was ik eens bij een gezin waarvan de vrouw een relatie had met een verslaafde man. Hierdoor kwam ze in de schulden en raakte ze haar huis kwijt. Met drie kinderen, waarvan eentje naar het speciaal onderwijs ging, belandde ze in de maatschappelijke opvang. Maar ze is hard aan de slag gegaan en heeft nu weer een eigen huis.”

'Het contact met de gezinnen en kinderen geeft mij veel energie'

“Als kinder- en jeugdcoach ben ik er juist voor het kind”, vervolgt ze. “Je bent zijn vertrouwenspersoon, zo lang als dat nodig is.” Ze is er voor kinderen die bijvoorbeeld veel moeite hebben rondom de scheiding van de ouders, of lastig vrienden kunnen maken. Of van wie de ouders zelf zoveel problemen hebben, dat aandacht voor de kinderen erbij inschiet. In de begeleiding heeft het kind de regie. De kinder- en jeugdcoach zal dus nooit zomaar met de ouders over het kind praten. De kinderen die Petra begeleid als kinder- en jeugdcoach komen uit andere gezinnen dan de families die zij begeleidt als gezinscoach.  

Petra staat niet op de foto's

Voetballen

Petra: “Wekelijks spreek ik met het kind af, en proberen we leuke dingen te doen. We gaan bijvoorbeeld naar de speeltuin, het bos, het strand of zwemmen. Spelenderwijs praten we daarbij over belangrijke thema’s. Bijvoorbeeld: wie mag wel of juist niet aan je zitten? Het doel is dat een kind veerkrachtiger wordt en wat lichter in het leven kan staan.” Een-op-een aandacht van een coach is voor deze kinderen vaak een hele ervaring.

Goed kunnen luisteren naar het verhaal van een gezin, nieuwsgierig en volhardend zijn en doorzetten. Dat zijn belangrijke eigenschappen voor de functies die Petra heeft. “Je kan schrikken van de armoede waarin sommige mensen leven. Maar het contact met de gezinnen en kinderen geeft mij heel veel energie. Om samen de positieve dingen te zoeken, met humor, ondanks alle problemen die er kunnen zijn”, vertelt ze.  

Petra staat niet op de foto's

Kort en snel

“Hulpverlening moet kort en snel zijn, is de tendens. In een half jaar moet het beter gaan. Maar in de praktijk werkt het helemaal niet zo. De gezinnen die we begeleiden maken heftige dingen mee. Vaak zijn er in de jeugd van de ouders ook dingen misgegaan. Zulke problemen ontstaan niet in een half jaar, dus we kunnen ze nooit zo snel oplossen. Voor deze gezinnen is het heel fijn als ze een helper hebben die wat langer met ze meeloopt.”