Buurthuiskamer opnieuw geopend door burgemeester Sharon Dijksma

Nieuws 30 augustus 2023

Vandaag werd in het bijzijn van burgemeester Sharon Dijksma buurthuiskamer Bij Bosshardt Kanaleneiland feestelijk heropend. Afgelopen april verhuisde de huiskamer naar haar nieuwe onderkomen aan de Marco Pololaan 10 in Kanaleneiland. De heropening markeert het begin van een nieuw hoofdstuk van samenwerking, samenzijn en groei in de buurt.

Bij Bosshardt Kanaleneiland is de buurthuiskamer van het Leger des Heils. Hier zijn buurtbewoners welkom voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. De activiteiten die worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

“Iedereen is welkom in onze buurthuiskamer.’ vertelt regio-officier Ans Wimmers. “Wij willen dichtbij mensen staan, omdat we geloven dat we aan elkaar gegeven zijn. Juist in een tijd waar zekerheden steeds vaker wegvallen en een groeiende groep mensen te maken heeft met sociaal isolement, armoede en eenzaamheid. Met onze ontmoetingsplekken hopen wij eraan bij te dragen dat ieder mens gezien wordt, mee mag doen en ondersteund wordt.”

“Met mijn aanwezigheid bij de opening wil ik onderstrepen dat een plek als Bij Bosshardt ontzettend belangrijk is. Het is fijn dat buurtbewoners een plek hebben waar ze thuis mogen komen en zichzelf kunnen zijn. Juist voor mensen hier in Kanaleneiland." Burgemeester Sharon Dijksma

Over het Leger des Heils

De buurthuiskamer Bij Bosshardt Kanaleneiland is onderdeel van het programma Geloven in de buurt van het Leger des Heils.  Het Leger des Heils zet zich in voor mensen zonder helper. Zij hebben vaak zoveel problemen dat ze in de maatschappij niet willen, kunnen of mogen meedoen. Juist hen willen we een veilige plek en begeleiding bieden, zodat er weer ruimte ontstaat om stappen te zetten richting herstel van het gewone leven. Dit doen wij op het gebied van: ambulante hulpverlening; maatschappelijke opvang; beschermd wonen; jeugdzorg; verpleging & verzorging; re-integratie.