Blended Hulpverlening: fysieke en online ambulante begeleiding

Nieuws 26 augustus 2022

Blended Hulpverlening is nieuw binnen Leger des Heils Noordwest. Het gaat om een pilot voor ambulante begeleiding die fysiek én online wordt aangeboden. Handig en effectief voor deelnemers met een kleine indicatie van uren voor ambulante begeleiding en voor de ambulant begeleiders. Het is hun passie en werk om deelnemers te begeleiden naar verder herstel van het gewone leven: online begeleiding helpt daarbij.

De coronapandemie gaf een extra impuls om na te denken over een andere manier van het aanbieden van ambulante begeleiding en onderzoek te doen naar de mogelijkheden van ‘blended hulpverlening’. Naar hoe technologische innovaties kunnen helpen ons werk goed te blijven doen. Hoe dat is gegaan, zie en hoor je terug in dit filmpje waarin een van onze deelnemers, João, en onze ambulant begeleiders Mark van der Vegte en Nadia Propering aan het woord komen over Blended Hulpverlening.

‘Jouw Omgeving’ – platform voor contact tussen deelnemer en begeleider

Deelnemers kunnen contact hebben met hun begeleider via reguliere bezoeken en telefoontjes, maar ook via het platform ‘Jouw Omgeving’. In ‘Jouw Omgeving’ staat onder meer informatie over de doelen van de deelnemer en de voortgang van zijn of haar hersteltraject. Via het beveiligde ‘Jouw Omgeving’ kunnen ook berichten tussen deelnemer en begeleider worden uitgewisseld. Andere betrokken zorginstanties kunnen de voortgang van het traject ook volgen, als de deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven. Het mooie van ‘Jouw Omgeving’ is dat het deelnemers ook kan helpen om digitaal vaardiger te worden.

Deelnemer Mohammad: blij met ondersteuning en leen tablet

Deelnemer Mohammad is blij met de fysieke en online hulp en ondersteuning van het Leger des Heils. Hij heeft een leen tablet ontvangen en uitleg gekregen. Daarvoor maakte Mohammad al gebruik van de app binnen ‘Jouw Omgeving’. Dat werkt goed voor hem: een makkelijke manier om contact te hebben met zijn begeleider en het beeldbellen was erg fijn, omdat Mohammed de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig is. Daarom is Mohammad extra blij met de leen tablet: zo kan hij namelijk ook Nederlandse les volgen! Hij vindt het erg handig dat de notities en afspraken direct na zijn gesprek terug te vinden zijn, en in de kalender kan hij makkelijk zijn afspraken nakijken.

Wil je meer weten over Blended Hulpverlening? Stuur dan een mail met je vraag naar nw.info@legerdesheils.nl