Wie zijn wij?

De Amsterdam Staff Songsters is het nationale koor van het Leger des Heils, samengesteld uit heilssoldaten uit heel Nederland. Eén keer per maand trekt het koor een weekend het land in om naast concerten en diensten ook optredens te verzorgen in tehuizen, opvangcentra, gevangenissen etc. Het repertoire is zeer afwisselend van moderne gospel tot klassieke koormuziek, maar met de altijd terugkerende boodschap dat God ieder mens liefheeft en dat wie in Hem gelooft het eeuwige leven ontvangt!
image

Het koor heeft inmiddels een groot aantal cd’s opgenomen. Naast de reguliere optredens zijn de Amsterdam Staff Songsters ook regelmatig te zien en te beluisteren op de nationale televisie en radio. Niet alleen in programma’s als Nederland zingt, maar ook bij populaire tv-persoonlijkheden als Paul de Leeuw en evenementen als Kerstfeest op de Dam.

Het koor gaat regelmatig op tournee. Zo zijn er tours naar Scandinavië, Duitsland, Engeland en Zwitzerland geweest. En ook de USA, Canada, Australië, Hongkong en Indonesië zijn door het koor bezocht. De tournees maken deel uit van de missie van het koor: ‘het verspreiden van Gods Liefde voor deze wereld!’ De muzikale leiding van het koor is in handen van Roel van Kesteren die, naast dirigent van de Amsterdam Staff Songsters, als coördinator muziek verantwoordelijk is voor alle muzikale activiteiten van het Leger des Heils in Nederland.

The Amsterdam Staff Songsters

The Amsterdam Staff Songsters is a choir of The Salvation Army in the Netherlands and Czech Republic Territory. Each of the members of this group are motivated by three great loves: a love for God, a love for other people and a love of song and music. Their mission is to spread the Good News of Jesus through song, testimony and holy living. As active members of their local corps, they sacrifice much of their spare time to rehearse and participate in monthly mission weekends. They strive for excellence in every aspect of their ministry, beginning with a heart that is fully devoted to God.

The idea of a national songster group for the Netherlands originated in the late 1970’s, and the choir has been known as the Amsterdam Staff Songsters since 1988. 26 years of ministry has seen many international tours, CD recordings and wonderful life-changing ‘God moments’ in local Corps and churches. They have been enjoying the leadership of Roel van Kesteren since 1997.