Agenda // Nationale Jeugd Brassband

Vrijwel iedere maand is de Nationale Jeugd Brassband een dag of een weekend te gast in een korps (kerkelijke gemeente) van het Leger des Heils in Nederland. De band houdt dan repetities, verleent medewerking aan evangelische activiteiten of kerkdienst, marcheert al musicerend door het centrum van de stad en geeft openluchtconcerten. In de avond geeft de band dikwijls een concert. Hieronder treft u een overzicht van de plaatsen die de Nationale Jeugd Brassband de komende tijd zal bezoeken.

2024

Zaterdag 20 januari
New Year's Party 2024!

Zaterdag 24 februari
Brass Art Festival Vlaardingen
(Concert met de Amsterdam Staff Band)

Zaterdag 16 maart
Bezoek aan korps Haaglanden
(Concert met J-UNIT)

Zaterdag 20 april
Bezoek aan korps Valleistreek

Zaterdag 25 mei
Familiedag Leger des Heils

Zaterdag 15 juni
Uitzending van de kadetten
(in onderhandeling)