Wie zit er in de Cliëntenraad?

We stellen ons graag aan u voor:

image

Arnold Tibboel

Voorzitter Cliëntenraad

In 2013 ben ik als cliënt in aanraking gekomen met het Leger des Heils. Via de afdeling Herstart in Dordrecht woon ik sinds 2015 weer zelfstandig met ambulante begeleiding. Ik vind het belangrijk dat de stem van cliënten luid en duidelijk doorklinkt en een plaatsje krijgt in het beleid en in de zorg. Medezeggenschap wordt steeds belangrijker. Cliënten zijn mondiger dan velen denken.

Om die reden zit ik in de Cliëntenraad. Ik wil spreekbuis zijn voor de cliënten en op die manier graag bijdragen aan een optimale zorg.

image

Anneke Nuchelmans

Lid Cliëntenraad

Voordat ik de kracht en zin vond om bij de Cliëntenraad aan te schuiven, moest ik eerst zelf "mijn leven" weer op de rit krijgen. Ik heb inmiddels al mijn plannen en doelen behaald, samen met de begeleiding van de mensen die voor het Leger des Heils werken. Ik heb eerst in een 24-uurs setting gezeten, daarna ben ik doorgestroomd naar een reguliere flat van Trivire. En het gaat hartstikke goed! Waardoor ik nu in staat ben, om vanuit een andere kant te kijken naar alles wat er in en om het Leger des Heils gebeurt.

De Cliëntenraad (het woord zegt het zelf al) is er voor de cliënten!! Wij proberen zo duidelijk mogelijk te verwoorden wat er leeft, wat er wel en niet goed gaat, hoe dingen kunnen verbeteren enz. Dit is maar een klein onderdeel, want natuurlijk komt er veel meer bij kijken. Daarom is het ook ZO belangrijk dat er een Cliëntenraad is.

Wij zijn er voor de cliënten. Laat dat duidelijk zijn.

Anneke is ook ambassadrice van het Leger des Heils.

image

Arie de Wildt

Lid Cliëntenraad

Ik wil me graag inzetten voor de Cliëntenraad om de medezeggenschap van cliënten naar een hoger niveau te tillen. Ik zou willen bereiken dat de Cliëntenraad een inspirerende sparringspartner wordt voor het Leger des Heils W&G ZWN.

Sinds 26 november 2018 ben ik lid (penningmeester) van het dagelijks bestuur van de landelijke Cliëntenraad.

Mijn motto is: vandaag de wereld creëren waarin de mensen morgen willen leven!

Sjaak Gort

(tijdelijk) Ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad